Medicina reproductiva

Som un centre d'excel·lència en el camp de la fertilitat i apostem per una medicina basada en l'evidència, l'experiència i la qualitat dels resultats i del tracte als i les nostres pacients.
Pedir cita

Atenció global i multidisciplinària

El Servei de Medicina Reproductiva de la Fundació Puigvert ofereix la possibilitat de realitzar "in house", és a dir, en un mateix centre les consultes amb professionals de diferents especialitats: ginecologia, andrologia, psicologia, etc. També està preparat per fer totes les proves mèdiques necessàries, i per dur a terme tots els tractaments i tècniques de reproducció assistida (TRA), que una persona o parella pugui requerir.

Amb més de 35 anys d'experiència i més de 3.000 tractaments a l'any, els i les nostres pacients continuen confiant en la nostra excel·lència clínica.

Directora del Servei de Medicina Reproductiva: Dra. Ana Polo Ramos

Unitats de Medicina reproductiva

Programa de Diagnòstic Genètic Preimplantacional (DGP)

El DGP és una tècnica de Reproducció Assistida que consisteix en la detecció d'anomalies cromosòmiques i genètiques en els embrions obtinguts “in vitro” i la posterior transferència dels caracteritzats com a “sans” per a la patologia analitzada a l'úter matern.

La Fundació Puigvert, conjuntament amb l'Hospital Sant Pau, va ser pionera a incloure en la Sanitat Pública, la tècnica de Diagnòstic Genètic Preimplantacional (DGP) en 2002, en el marc del Programa de Reproducció Assistida Hospital Sant Pau-Fundació Puigvert.

Des de llavors, hem donat l'oportunitat a més de 600 parelles amb el risc de tenir fills/es amb una greu malaltia, de tenir descendència sana utilitzant els seus propis gàmetes.

El DGP és una tècnica de Reproducció Assistida que consisteix en la detecció d'anomalies cromosòmiques i/o genètiques en els embrions obtinguts “in vitro” i la posterior transferència dels caracteritzats com a “sans” per a la patologia analitzada a l'úter matern.
Unitat d'Endocrinologia Reproductiva

Canvis hormonals, fertilitat, alteracions del cicle menstrual. L'Endocrinologia Reproductiva abasta tot el relacionat amb els canvis hormonals que afecten el sistema reproductiu, ja sigui durant la cerca d'embaràs o fora d'ella.

Canvis hormonals, fertilitat, alteracions del cicle menstrual.

L'Endocrinologia Reproductiva abasta tot el relacionat amb els canvis hormonals que afecten el sistema reproductiu, ja sigui durant la cerca d'embaràs o fora d'ella. Els casos que tractem amb més freqüència són les alteracions del cicle menstrual per absència de regla o cicles molt irregulars, la qual cosa implica absència d'ovulació i que poden ser causa d'esterilitat.

Això pot ser degut a la Síndrome d'ovari Poliquístic (SOP), hipotiroïdisme, un excés de Prolactina en sang (hiperprolactinemia)… Altres causes menys freqüents poden ser una insuficiència ovàrica prematura, alteracions genètiques de les glàndules suprarenals, tumors de la hipòfisi o de l'hipotàlem, Síndrome de Kallman, anomalies cromosòmiques com la Síndrome de Turner…

Per a la correcta valoració d'aquests casos és necessari un bon coneixement de ginecologia i d'endocrinologia de l'equip de professionals, i acostumem a recolzar-nos en proves diagnòstiques com les analítiques hormonals, l'ecografia vaginal i les tècniques d'imatge cerebral, si es precisa, entre altres.

Un correcte diagnòstic i tractament d'aquestes alteracions permet millorar la qualitat de vida de les dones i augmentar les seves probabilitats d'embaràs, no sols gràcies a les tècniques de Reproducció assistida, sinó també d'embaràs espontani.
Unitat d'Endometriosi

Resposta transversal, reproducció assistida, reproducció natural. L'endometriosi és una malaltia definida per la presència de glàndules i estroma endometrial anés de la seva localització habitual en la cavitat uterina.

Resposta transversal, reproducció assistida, reproducció natural.

L'objectiu d'aquesta unitat és donar resposta de manera transversal al diagnòstic i tractament de la funció reproductiva en pacients amb endometriosi. Així mateix, tractem mèdica i/quirúrgicament altres àrees d'afectació possibles, com la urològica o la digestiva. Tot això permet un abordatge global d'aquesta malaltia.

L'endometriosi és una malaltia definida per la presència de glàndules i estroma endometrial fora de la seva localització habitual en la cavitat uterina. Pot presentar-se en diferents graus, i es creu que afecta a prop d'un 3-10% de la població. Sobretot en edats entre els 25-35 anys, i fins a un 10% de les dones en edat fèrtil.

L'endometriosi té un impacte negatiu en la reproducció, tant natural com assistida, i pot afectar la reserva ovàrica, l'endometri i la implantació. La taxa de fecunditat mensual és un 2-10% menor en pacients amb endometriosi, i la taxa acumulada de gestació espontània (als 3 anys) pot reduir-se fins a un 55% en casos greus.

Aquesta Unitat forma part de la Unitat Funcional compartida amb l'Hospital de Sant Pau, i compta amb especialistes de ginecologia, cirurgia, urologia radiologia, anatomia patològica, anestesiologia, nutrició, aparell digestiu, anestesiologia, medicina alternativa i gestió de casos.

L'endometriosi és una malaltia definida per la presència de glàndules i estroma endometrial anés de la seva localització habitual en la cavitat uterina. La taxa de gestació espontània en tres anys està disminuïda: 36% en endometriosi lleu/moderada versus 55% en endometriosi greu.
Laboratori de Reproducció Assistida

Fecundació In vitro, ICSI, Diagnòstic Genètic Preimplantacional, Vitrificació d'ovòcits i embrions, Congelació de mostres de semen i espermatozoides recuperats del testicle, Monitoratge embrionari en Time Lapse...

El nostre Laboratori compta amb la tecnologia més avançada per a l'òptima realització de les tècniques de reproducció assistida::

  • Incubadores time-lapse d'última generació, (EmbryoScope i Geri) que suposen un gran avanç en el desenvolupament dels embrions en el laboratori.
  • Sistema Witness: eina d'identificació per radiofreqüència que garanteix la traçabilitat i el control en tot del material biològic de cada pacient (òvuls, espermatozoides i embrions) i que augmenta la seguretat de les tècniques, aportant confiança als i les nostres pacients.
  • ICSI (Inyecció Intracitoplasmàtica)
  • Tècniques avançades de selecció d'espermatozoides que augmenten les probabilitats d'èxit de la fecundació, com la Selecció Cel·lular Inmunomagnètica (MACs), Chyp Zymot o PICSI.
Amb més de 35 anys d'experiència, els i les nostres pacients continuen confiant en la nostra excel·lència clínica.
Programa de Preservació de la Fertilitat Femenina

Congelació d'ovòcits, criopreservació de teixit ovàric, quimioprolifaxi. El nostre objectiu és poder atendre a tota aquella dona que desitja criopreservar els seus òvuls abans de rebre un tractament gonadotòxic (càncer, malaltia autoimmune, etc) o en casos d'endometriosi i de diferents condicions genètiques, amb la màxima celeritat possible per a no retardar l'inici del seu tractament.

Congelació d'ovòcits, criopreservació de teixit ovàric, quimioprolifaxi.

El Programa de Preservació de Fertilitat va néixer en 2009 per a poder oferir l'opció de congelar òvuls a totes aquelles pacients en edat reproductiva que havien de rebre tractament gonadotòxic, per exemple després de processos oncològics, però també a aquelles que per una altra causa, com ara malalties autoimmunes, havien de realitzar un tractament que afectaria la seva reserva ovàrica.

Oferim totes les tècniques disponibles per a aconseguir el màxim d'opcions terapèutiques a les nostres pacients (congelació d'ovòcits, criopreservació de teixit ovàric, quimioprolifaxi).

En els últims anys hem ampliat les indicacions de la preservació de la fertilitat en patologies tan importants com l'endometriosi i en diferents condicions genètiques com les mutacions en els gens BRCA (relacionat amb càncer de mama), la síndrome de Turner o el X fràgil entre altres.

L'augment de la incidència del càncer en les dones menors de 40 anys, unit a l'increment en la supervivència i la disminució de la mortalitat, així com el retard de la maternitat en la nostra societat actual fa que estiguem davant un creixement exponencial en els últims anys. Existeix una major activitat de totes les societats científiques i una major consciència social que augmenta la demanda de preservació de la fertilitat.

El nostre objectiu és poder atendre a tota aquella dona que desitja criopreservar els seus òvuls abans de rebre un tractament gonadotòxic (càncer, malaltia autoimmune, etc) o en casos d'endometriosi i de diferents condicions genètiques, amb la màxima celeritat possible per a no retardar l'inici del seu tractament.
Unitat d'Atenció a Persones Transgènere

Assessorament, desmitificació, entorn segur. En aquesta unitat funcional atenem les persones trans, començant pel consell reproductiu i assessorament preconcepcional.

Assessorament, desmitificació, entorn segur.

En aquesta unitat atenem les persones transgènere o trans, començant pel consell reproductiu. Basant-nos en rigorosa evidència científica i des del màxim respecte i empatia, oferim consell i acompanyament en totes les etapes reproductives de les persones trans, des del plantejament de la necessitat, si existeix, de preservar la seva fertilitat fins a l'etapa preconcepcional i perinatal.

Tenim com a objectiu, a més, desmitificar algunes creences establertes respecte al tractament hormonal i la fertilitat en les persones trans, així com crear un entorn segur per a la resolució de dubtes respecte a la seva salut sexual i reproductiva.

L'OMS estima que entre el 0.3 i el 0.5% de la població mundial és trans, per la qual cosa a l'Estat espanyol hi hauria entre 14.000 i 25.000 persones transgènere. Malgrat aquesta xifra, les persones trans sovint no se senten còmodes o ben ateses o en un entorn segur en acudir a les consultes mèdiques. De vegades, no se'ls consulta o pregunta sobre el seu desig genèsic present i futur, donant lloc a confusió, por i incertesa respecte aquest tema.

És el nostre deure com a professionals de la salut sexual i reproductiva oferir un entorn segur i un consell reproductiu vàlid i basat en l'evidència científica actual quant a les necessitats individuals de cada pacient.

Medicina reproductiva in-House

Oferim totes opcions terapèutiques disponibles, incloent-hi la recuperació quirúrgica d'espermatozoides en pacients azoospèrmics, la preservació de la fertilitat femenina, el banc d'embrions i ovòcits, el diagnòstic genètic preimplantacional.

Pionera en el sistema sanitari públic

El Programa de Reproducció Assistida de l'Hospital Sant Pau-Fundació Puigvert és pioner a Catalunya i un referent a nivell estatal nacional en Diagnòstic genètic preimplantacional.

Neix en 1985 de l'aliança de les dues institucions, totes dues líders en el coneixement i en la pràctica clínica de la reproducció humana assistida. En aquest context, la Fundació va realitzar la primera fecundació in vitro de la sanitat pública catalana i el primer diagnòstic genètic preimplantacional a nivell estatal. Mitjançant aquesta tècnica, aconseguim el naixement de nens sans i lliures de la malaltia de Steinert, del gen BRCA1 precursor del càncer de mama i ovari, de l'anèmia falciforme, per primera vegada a Espanya i en el sistema sanitari públic.

1985

1r Banc de semen públic de l'estat.

1r Programa de preservació de la fertilitat masculina de l'estat per a pacients amb càncer, utilitzant les mostres seminals de donants en cicles d'inseminació artificial i de fecundació in vitro.

1ª Inseminació amb semen de banc en la sanitat pública catalana, per a casos d'azoospèrmia.

1987

1r nounat després de Fecundació In vitro (FIV) en la sanitat catalana.

El Programa de Reproducció Assistida de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – Fundació Puigvert va aconseguir el 1r embaràs mitjançant FIV en la sanitat pública catalana en 1987.

2003

1r cas de Diagnòstic Genètic Preimplantacional (DGP).

Inici del Programa de Diagnòstic Genètic Preimplantacional (DGP). Programa pioner en la Sanitat Pública Catalana i també Espanyola.

2004

1r Nounat després d'un DGP.

2009

1r Nounada sense malaltia de Steinert en Sanitat Pública.

1r Cicle de Preservació mèdica de la Fertilitat Femenina prèvia a l'inici de la quimioteràpia en una pacient amb càncer de mama.

La Comissió Nacional de Reproducció Humana Assistida ens dona per 1a vegada a nivell espanyol, l'autorització per a la realització d'un cas de Diagnòstic Genètic Preimplantacional en una dona amb una síndrome de predisposició al càncer de mama i ovari hereditari.

2010

Consulta específica de Planificació de Descendència en Càncer Hereditari.

2011

1r nounat a Espanya després d'un DGP per una mutació en un gen BRCA1.

2016

1r Nounat després d'un cicle de descongelació d'òvuls en pacient amb antecedents de càncer de mama.

Inici de Programa Soldo a Catalunya: Accés a TRA a dones sense parella masculina: programa pioner en la sanitat pública espanyola.

2017

En l'any 2017, naixement d'una nena per a salvar al seu germanet afecte d'un dèficit de piruvat cinasa.

2018-2022

La Fundació Puigvert i l'Hospital Sant Pau duen a terme, per primera vegada a Espanya, tant el procés de diagnòstic genètic preimplantacional amb antígens d'histocompatibilitat leucocitària (DGP-HLA) (2018) (selecció genètica d'un embrió no afecte de drepanocitosi, cromosòmicament normal i compatible immunològicament amb la seva germana malalta) com el trasplantament de cèl·lules hematopoètiques de sang de cordó umbilical i de medul·la òssia a partir d'una germana seleccionada genèticament (2021).

3000
Consultes ateses /any
1000
Cicles d'inseminació artificial /any
1200
Cicles de fecundació in vitro / any
60
Diagnòstics genètics preimplantacionals (DGP) / any

Els nostres camps d’especialització

La Fundació Puigvert és un dels centres hospitalaris del món occidental amb el volum més alt d’activitat assistencial especialitzada i té una de les plataformes tecnològiques pròpies més àmplies i innovadores.

Andrologia

Proporcionem assistència amb una visió capdavantera, integrativa i multidisciplinària en l'estudi, diagnòstic i tractament de la salut sexual i reproductiva masculina, tant del pacient com de la seva parella. Fundat en 1970, el nostre Servei d'Andrologia va ser pioner en la seva especialitat a l'Estat espanyol i en el món, oferint un enfocament únic i genuí d'aquesta especialitat.

Llegir més

Medicina reproductiva

Proporcionem un enfocament multidisciplinari en l'ús de les tècniques més avançades d’inseminació artificial i fecundació “in vitro”.

Llegir més

Nefrologia

Proporcionem una assistència pionera i d'alta excel·lència clínica en el diagnòstic i tractament de qualsevol patologia renal, incloses les malalties renals minoritàries. A més de ser el primer Servei de Nefrologia d'Espanya, constituït en 1955, la Fundació Puigvert va ser un hospital pioner a impulsar un programa de trasplantament renal de donant viu.

Llegir més

Serveis Assistencials Transversals

La Fundació Puigvert disposa d'un Servei de Laboratori propi, així com serveis d'Urgències 24/7, Anestesiologia, Radiodiagnòstic, Infermeria Especialitzada, Psicologia Clínica, Documentació Mèdica i  Farmàcia Hospitalària, que tenen com a missió el suport a l'assistència integral, efectiva i humana en les nostres àrees d'especialització, així com promocionar el desenvolupament, coneixement científic i la docència.

Llegir més

Urologia

Proporcionem una assistència urològica integral amb una visió 360º. Fundada com una institució dedicada gairebé exclusivament a la urologia, acumulem una experiència de més de mig segle i comptem amb un equip mèdic de primer nivell i la tecnologia més avançada per al diagnòstic i tractament de totes les patologies urogenitals.

Llegir més
700
Equip humà
20
Unitats especialitzades
6.000
Cirurgies /any
20.000
Urgències /any

Pide cita