Assistència sanitària pública

La Fundació Puigvert presta els seus serveis especialitzats d'atenció sanitària pública en urologia, nefrologia, andrologia i medicina reproductiva a través del CatSalut, el proveïdor de serveis sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Assistència sanitària pública

Des de la seva constitució en 1961, la Fundació Puigvert està vinculada al sistema sanitari públic d'acord amb el principi fundacional de l'entitat. Des de 1982 amb motiu de les transferències a les diferents comunitats autònomes, la Fundació Puigvert va passar a ser membre del sistema integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) a través d'un conveni amb el CatSalut, el proveïdor de serveis sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

En l'àmbit de la sanitat pública, la Fundació Puigvert és un centre de referència en les seves especialitats que pot proporcionar atenció especialitzada a qualsevol persona que disposi de la targeta sanitària del CatSalut disposant de la corresponent fulla de derivació. Així mateix, presta els seus serveis d'atenció mèdica i quirúrgica en urologia, nefrologia, andrologia i medicina reproductiva a la població de l'àmbit d'influència de l'Hospital de Sant Pau.

 

Amb targeta sanitària del CatSalut

Si el teu centre d'Atenció Primària (CAP) pertany a l'àrea de referència del nostre hospital, que inclou els districtes Eixample, Horta-Guinardó, Gràcia, Sant Martí o Sant Andreu, el teu equip d'atenció primària realitzarà  la gestió  per a visitar-te en la Fundació Puigvert.

Si pertanys a una altra àrea de referència dins de Barcelona o a una altra regió sanitària de Catalunya i vols ser atès per els/les especialistes del nostre hospital  hauràs de sol·licitar al teu especialista (del teu hospital de referència territorial) que realitzi la derivació.  

Consulta al teu CAP

Amb targeta sanitària d'una altra Comunitat Autònoma

Si ets pacient d'una altra Comunitat Autònoma de l'Estat espanyol  pots sol·licitar ser visitat/a en la Fundació Puigvert. La petició de derivació ha d'iniciar-la el/la metge/essa de referència de la teva Comunitat Autònoma. 

La Fundació Puigvert és centre de referència nacional (CSUR) en malalties renals minoritàries (malalties glomerulars complexes) i malalties urogenitals pediàtriques (complex extròfia-epispàdies). Les gestions a realitzar per les Comunitats Autònomes per a l'atenció dels pacients en Centres/CSUR situats en una altra Comunitat Autònoma s'efectuaran sempre a través del Sistema d'Informació del Fons de Cohesió (SIFCO).

 

 

Per al tractament d'altres patologies urològiques i nefrològiques existeix el dret al fet que un pacient pugui ser visitat en un centre de qualsevol altra comunitat autònoma diferent de la seva. El Reial decret 1207/2006, publicat el 20 d'Octubre de 2006, estableix el model de finançament entre les comunitats autònomes. En qualsevol cas, serà el/la especialista de l'àrea de referència de la persona qui haurà d'iniciar el tràmit de derivació al nostre centre. 

La comunitat autònoma d'origen haurà d'acceptar i introduir en un sistema informàtic d'àmbit nacional la sol·licitud de derivació. Posteriorment, la sol·licitud haurà de ser acceptada i validada per part de la comunitat autònoma de destí (en el nostre cas, Catalunya). En qualsevol cas, serà el/la especialista de l'àrea de referència de la persona qui haurà d'iniciar el tràmit de derivació al nostre centre.

 

Preguntes freqüents

El nostre Servei d'Atenció al Pacient respon a les preguntes més freqüents

Tant per a la primera visita com per a visites successives, serà el teu metge/essa qui faci la petició.

Pots gestionar la teva cita programada o consultar la teva fulla de derivació completant el formulari "Contacta'ns a través del següent formulari" que apareix sota, i seleccionant en el menú el motiu de la consulta. Et respondrem al més aviat possible. Et confirmarem la gestió per SMS i t'avisarem amb un recordatori uns dies abans de la cita.

La Fundació Puigvert presta assistència sanitària pública a la mateixa població que l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau, corresponent als districtes d'Eixample, Horta-Guinardó, Gràcia, Sant Martí i Sant Andreu.

Únicament atenem pacients sense cita prèvia en el cas de les urgències mèdiques.

Pots sol·licitar canvis, anul·lacions i informació sobre les teves pròximes cites completant el formulari "Contacta'ns a través del següent formulari" que apareix a baix, seleccionant en el menú el motiu de la consulta. Et respondrem al més aviat possible. Et confirmarem la gestió per SMS i t'avisarem amb un recordatori uns dies abans de la cita.

També pots trucar al telèfon de programació de visites i proves de consulta externa del CatSalut en el sistema de salut públic (93 416 97 26).

En determinats casos d'especial gravetat, es pot demanar una segona opinió mèdica a un altre/a professional sobre un diagnòstic o tractament. L'Oficina d'Atenció al Client està a la teva disposició per a escoltar-te i guiar-te en aquest procés.

En cas de voler sol·licitar-la, si us plau, llegir abans la següent informació: Demanar segona opinió mèdica

Horari de l'Oficina d'Atenció al Client (OTAC):

 • de 8.30 a 14.00 els dilluns, dimecres i divendres
 • de 14.00 a 17.30 els dimarts i dijous

Sí, hi ha un Servei d'Urgències de 24h.

Si us plau, recorda que el Servei d'Urgències atén sempre per ordre de prioritat segons criteris mèdics (els casos més greus, primer), no per ordre d'arribada. Per tant, en el cas de no tractar-se d'una situació que requereixi atenció urgent, és possible que no et puguem atendre.

L'horari del Servei d'Urgències és de 24h tots els dies.

L'horari d'atenció telefònica per a consultes públiques és:

 • De dilluns a dijous: De 9 a 17 h.
 • Divendres: De 9 a 12 h.

Hi ha un aparcament a uns metres de l'entrada de carrer Cartagena, al carrer de Santa Carolina, 81-93.

Les voluntats anticipades són les instruccions que una persona major d'edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, indica al seu metge/essa responsable per què les tingui en compte en cas d'arribar a una situació de malaltia incurable i discapacitant, que no li permeti expressar personalment la seva voluntat.

La declaració de voluntats anticipades és un document en el qual pots explicar per endavant quin tractament mèdic desitges rebre, i pot redactar-se fins i tot quan no es pateix cap malaltia.

A Atenció al Client, et guiarem i ajudarem en aquesta tramitació. En cas de voler sol·licitar-la, si us plau, llegir abans la següent informació: Declaració de Voluntats Anticipades

Horari de l'Oficina d'Atenció al Client (OTAC):

 • de 8.30 a 14.00 els dilluns, dimecres i divendres
 • de 14.00 a 17.30 els dimarts i dijous

La Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària recull prop de cent drets i deures estructurats en deu grans àmbits: equitat i no discriminació de les persones; protecció i promoció de la salut i prevenció de la malaltia; accés al sistema sanitari; intimitat i confidencialitat; autonomia i presa de decisions; informació sanitària, documentació clínica i tecnologies de la informació i la comunicació; qualitat i seguretat del sistema; constitució genètica de la persona; recerca i experimentació i participació.

Per a saber més pots consultar aquesta informació sobre Deures i drets de la ciutadania.

Pots informar-te també sobre com procedir si desitges exercir algun dels drets sobre protecció de les teves dades personals en l'àmbit sanitari: Drets ARC-POL

Horari de l'Oficina d'Atenció al Client (OTAC):

 • de 8.30 a 14.00 els dilluns, dimecres i divendres
 • de 14.00 a 17.30 els dimarts i dijous

A l'Oficina Tècnica d'Atenció al Client (OTAC), es troba la Unitat de Treball Social, que t'assessorarà, orientarà i et proporcionarà acompanyament i ajuda, a tu i als teus familiars, en les qüestions de la seva competència, durant el teu procés assistencial.

Horari de l'Oficina d'Atenció al Client (OTAC):

 • de 8.30 a 14.00 els dilluns, dimecres i divendres
 • de 14.00 a 17.30 els dimarts i dijous

Adreça i accessibilitat

Parades d'autobús: línies 19, 47, 191, 192, V21, V23, H6, H8, N0, N1 i N4
Estacions de metro:
L4 Guinardó / Hospital de Sant Pau
L5 Sant Pau / Dos de maig

Adreça
C/ Cartagena, 340-350
08025, Barcelona

Contacta'ns a través del següent formulari:

  Programació de visites CatSalut: +34 93 416 97 26 9h-17h de dilluns a dijous i 9h-12h divendres
  O contacta'ns per e-mail: programacio@fundacio-puigvert.es

  Si ets pacient nostre pots emplenar el següent formulari seleccionant el motiu de la teva consulta