Altres programes

La Fundació Puigvert ofereix programes formatius propis dirigits a professionals de diferents especialitats relacionades amb els seus àmbits d'especialització, i que estan acreditats per societats científiques i associacions professionals, nacionals i internacionals.

Altres Programes

Andrologia

El Programa de formació postgraduada en Andrologia del Servei d'Andrologia consisteix en un període becat de 2 anys acadèmics, durant els quals el/la estudiant opta al Diploma d'Especialista en Andrologia atorgat per la Fundació Puigvert. Així mateix, permet, mitjançant un examen específic, obtenir el certificat de Clinical Andrologist de la European Academy of Andrology.

Aquesta formació està dirigida a especialistes, tant nacionals com internacionals, provinents de camps relacionats amb aquesta àrea de la medicina, com són la Urologia o l'Endocrinologia. Requereix estar en possessió del títol homologat de Medicina i Cirurgia.

Contacte: gestioacademica@fundacio-puigvert.es

Psicologia Clínica

El Programa de formació de Psicoterapeutes del Servei de Psicologia Clínica està acreditat per la FEAP-EAP (Federación Española de Asociaciones de Psicoterapia - European Association for Psychotherapy) i té una durada de 4 anys. L'eix fonamental de la formació és l'experiència clínica supervisada, que es realitza en el marc hospitalari i en els contextos ambulatori i d'hospitalització. Les intervencions psicoterapèutiques es produeixen dins d'un model d'atenció integral de la salut, que incorpora el treball interdisciplinari amb els equips assistencials i la col·laboració amb els projectes de recerca del servei.

Contacto: gestioacademica@fundacio-puigvert.es

Andrologia

El Programa de formació postgraduada en Andrologia del Servei d'Andrologia consisteix en un període becat de 2 anys acadèmics, durant els quals el/la estudiant opta al Diploma d'Especialista en Andrologia atorgat per la Fundació Puigvert. Així mateix, permet, mitjançant un examen específic, obtenir el certificat de Clinical Andrologist de la European Academy of Andrology.

Aquesta formació està dirigida a especialistes, tant nacionals com internacionals, provinents de camps relacionats amb aquesta àrea de la medicina, com són la Urologia o l'Endocrinologia. Requereix estar en possessió del títol homologat de Medicina i Cirurgia.

Contacte: gestioacademica@fundacio-puigvert.es

Psicologia Clínica

El Programa de formació de Psicoterapeutes del Servei de Psicologia Clínica està acreditat per la FEAP-EAP (Federación Española de Asociaciones de Psicoterapia - European Association for Psychotherapy) i té una durada de 4 anys. L'eix fonamental de la formació és l'experiència clínica supervisada, que es realitza en el marc hospitalari i en els contextos ambulatori i d'hospitalització. Les intervencions psicoterapèutiques es produeixen dins d'un model d'atenció integral de la salut, que incorpora el treball interdisciplinari amb els equips assistencials i la col·laboració amb els projectes de recerca del servei.

Contacto: gestioacademica@fundacio-puigvert.es