Residents MIR

Una bona preparació exigeix una gran dedicació. Es coneix als nostres i les nostres residents per rebre un nivell de formació que proporciona una sòlida experiència, requerida per a afrontar tots els reptes de la Nefrologia i de la Urologia en la pràctica real. 

La Fundació Puigvert es un hospital universitari monogràfic d'Urologia, Nefrologia, Andrologia i Medicina Reproductiva, que forma un conjunt hospitalari amb l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau. Aquest fet ens ha diferenciat com a centre d'alta especialització i complexitat. Registrem un volum incomparable d'activitat clínica i quirúrgica en relació amb altres centres d'espectre més ampli, tractant tot el ventall de patologies en els nostres àmbits d'especialització.

Acollim 5 nous/noves residents MIR de les especialitats de Nefrologia i Urologia cada any, així com a rotants d'altres centres i altres comunitats autònomes que vulguin realitzar part de la seva formació a la Fundació Puigvert.

Llegir més sobre rotacions externes.

40 anys formant especialistes

Al llarg d'aquests anys, s'han format més de 230 professionals en les àrees d'Urologia i de Nefrologia que han desenvolupat les seves carreres professionals a tot el món.

Reputació i ocupabilitat

La xarxa de connexions que es creen durant la residència d'Urologia i Nefrologia en la Fundació Puigvert, facilita la inserció laboral en els millors centres a nivell nacional i internacional.

Docència i recerca

La llarga trajectòria docent en formació sanitària especialitzada i les activitats de recerca faciliten que els i les residents aconsegueixin una formació d'excel·lència amb un alt nivell de realització personal.

Més que una biblioteca

El Servei de Biblioteca de la Fundació, coordinat per Ricard Pellejero, dóna suport als nostres i les nostres residents MIR. Atén milers de consultes l'any i realitza préstecs bibliogràfics, de mediateca i bases de dades de medicaments i imatges radiològiques a tots els serveis de la casa.

A més, és un espai dinàmic en el qual s'organitzen sessions clíniques,  videoconferències, reunions de residents i de fellowships, mentories…

Vols especialitzar-te en Urologia o Nefrologia?

Cada any, obrim les nostres portes a futurs/es residents MIR que ens vulguin conèixer. Us convidem a compartir un espai en el qual podreu resoldre els vostres dubtes amb residents MIR actuals i conèixer les seves experiències aquí.

Benvinguts i benvingudes!

Itineraris docents

La Fundació Puigvert compta amb l'acreditació des de 1983 per a formar especialistes.

Itinerari d'Urologia

Actualment disposem de tres places d'Urologia.

Contacte: agescon@fundacio-puigvert.es

Itinerari de Nefrologia

Actualment disposem de dues places de Nefrologia.

Contacte: agescon@fundacio-puigvert.es

Itinerari d'Urologia

Actualment disposem de tres places d'Urologia.

Contacte: agescon@fundacio-puigvert.es

Leer más

Itinerari de Nefrologia

Actualment disposem de dues places de Nefrologia.

Contacte: agescon@fundacio-puigvert.es

Leer más

Comissió de Docència

Es l'òrgan col·legiat al que correspon organitzar la formació, supervisar la seva aplicació pràctica i controlar el cumpliment dels objectius previstos en els programes formatius de les diferents especialitats en Ciències de la Salut (Reial Decret 183/2008).

Presidenta i Cap d'Estudis: Dra. Patricia Fernández-Llama

Secretària: Beatriz Rodrigo

Contacte: agescon@fundacio-puigvert.es

Composició de la Comisió de Docència