Comité d'Ètica

El órgano que regula las prácticas en los estudios clínicos

CEIm

La Fundació Puigvert cuenta con un Comité de Ética de la Investigación con medicamentos (CEIm Fundació Puigvert IUNA) acreditado que tiene la misión de salvaguardar los principios éticos y legales de los proyectos de investigación que se llevan a cabo.

Su responsabilidad es velar por la seguridad de los y las pacientes participantes en los diferentes estudios.

Personas de contacto

Presidenta del CEIm: Dra. Sílvia Mateu

Secretaria Técnica del CEIm: Beatriz Rodrigo (+34 93 416 97 00 ext. 4103

Escríbenos

Información de interés

Àmbit d'actuació

Som CEIm de referència de centres de diàlisis.

Requisits d'avaluació

(En construcció)

Documents i formularis

(En construcció)

Protocols Normalitzats de Treball

EL CEIm està acreditat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per a desenvolupar les seves activitats d'acord amb els seus procediments normalitzats de treball (PNT), pels quals el CEIm es regeix per a regular el seu propi funcionament intern.

Els PNT es revisen anualment i estan a la disposició de promotors sota sol·licitud a la Secretaria del CEIm.  

*Aquests procediments donen compliment a la normativa vigent (Reial decret 1090/2015 de 4 de desembre que regula els assajos clínics amb medicaments i els CEIms, BOE núm 307, de 24/12/2015), i el seu contingut contempla els aspectes que s'estableixen en la INSTRUCCIÓ 1/2017 de la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària Departament de Salut sobre el Procediment d'acreditació dels comitès d'ètica de recerca clínica com a comitès d'ètica de recerca amb medicaments.

Àmbit d'actuació

Som CEIm de referència de centres de diàlisis.

Requisits d'avaluació

(En construcció)

Documents i formularis

(En construcció)

Protocols Normalitzats de Treball

EL CEIm està acreditat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per a desenvolupar les seves activitats d'acord amb els seus procediments normalitzats de treball (PNT), pels quals el CEIm es regeix per a regular el seu propi funcionament intern.

Els PNT es revisen anualment i estan a la disposició de promotors sota sol·licitud a la Secretaria del CEIm.  

*Aquests procediments donen compliment a la normativa vigent (Reial decret 1090/2015 de 4 de desembre que regula els assajos clínics amb medicaments i els CEIms, BOE núm 307, de 24/12/2015), i el seu contingut contempla els aspectes que s'estableixen en la INSTRUCCIÓ 1/2017 de la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària Departament de Salut sobre el Procediment d'acreditació dels comitès d'ètica de recerca clínica com a comitès d'ètica de recerca amb medicaments.