Estades formatives

Cada any rebem a professionals de tot el món per a oferir-los una estada en la Fundació Puigvert per a una formació pràctica altament especialitzada.

Estades formatives

Les estades formatives estan dirigides a especialistes amb titulació en actiu i a residents nacionals i internacionals que desitgen accedir a una formació d'alta especialització.

En el cas de persones de l'àmbit internacional, les estades formatives és realitzen en unitats docents acreditades i han de sol·licitar-les al Ministeri de Sanitat per a obtenir l'autorització. Aquests períodes no es poden prendre en consideració per a obtenir el títol espanyol d'especialista o per a homologar títols estrangers al títol espanyol.

Les estades formatives dirigides a persones amb nacionalitat espanyola s'hauran de sol·licitar a l'Oficina de Gestió Acadèmica per a obtenir autorització. Aquestes estades no suposen l'obtenció de certificacions o convalidacions oficials, ja que han de considerar-se com a formació continuada extracurricular.

Contacto: gestioacademica@fundacio-puigvert.es