Línies de recerca

Abordatge 360è, supraespecialització i visió pacient-cèntrica són els pilars del nostre enfocament assistencial

Investigació 360º

La recerca a la Fundació Puigvert s'estructura a través de línies de recerca. Aquesta manera d'organitzar-se fomenta el treball científic entre professionals de la salut de diferents especialitats i reverteix en un abordatge multidisciplinari que potencia l'abast de la nostra recerca.  

Dins d'aquest marc conceptual, la Fundació Puigvert ha dirigit els seus esforços a centrar l'activitat investigadora en un ampli ventall de patologies dins de la urologia, nefrologia, andrologia i en el camp de la reproducció assistida.  

Consulta aquí la Memòria de Recerca 2022 del IIB Sant Pau.

Segueix les nostres últimes publicacions científiques a X: #PuigvertInScience

21 nous gens de la infertilitat masculina

El Servei d'Andrologia de la Fundació Puigvert ha liderat un estudi internacional i multicèntric, publicat en l'American Journal of Human Genetics, que ha identificat nous gens en el cromosoma X associats a la infertilitat masculina.

En l'estudi es van seqüenciar mostres de 2.354 pacients diagnosticats amb azoospèrmia o criptozoospèrmia.

Llegir més

Intel·ligència Artificial al servei de la urologia i la nefrologia

La implementació de l'eina de IA cedida per IOMED Medical Solutions en el tractament de dades d'històries clíniques facilitarà la nostra participació en projectes multicèntrics europeus que impliquin la gestió de Big Data per a la recerca en la salut i el desenvolupament de nous tractaments.

La urologia oncològica i les malalties renals hereditàries seran els nostres primers àmbits d'aplicació.

Llegir més

Primera DGP que cura a una nena de la drepanocitosi

El Servei de Medicina Reproductiva de la Fundació Puigvert realitza el procés de fecundació in vitro amb selecció genètica d'un embrió no afectat per la malaltia i compatible immunològicament amb la pacient. Això permet el trasplantament de Medul·la òssia en anèmia falciforme per 1ª vegada en l'Estat espanyol.

La tècnica clau en la selecció genètica és el Diagnòstic Genètic Preimplantacional o DGP.

Llegir més

La Fundació Puigvert, primer hospital espanyol a rebre l'acreditació EPCCE

La Fundació Puigvert és el primer hospital  espanyol a obtenir, recentment, l'acreditació europea com a centre d'excel·lència en càncer de pròstata (EPCCE per les seves sigles en anglès) en el marc del Pla Europeu de Lluita contra el Càncer. L'obtenció d'aquesta acreditació es basa en la capacitació per a abordar el càncer de pròstata des de tres àrees: assistencial, docent i investigadora.

Llegir més

Visió estratègica i integradora

Duem a terme nombrosos projectes de diferents tipologies: estudis de biomarcadors, diagnòstic/pronòstic de malalties, assajos clínics amb nous medicaments, projectes d'intel·ligència artificial, etc. Treballem tant en col·laboració amb investigadors independents, altres hospitals, universitats i societats científiques, com promoguts per indústria farmacèutica, biotechs i empreses de tecnologia sanitària.

Consulta més informació sobre la nostra participació en assajos clínics i estudis observacionals en CTIS i en REEC, respectivament.

Persones de contacte

Coordinadora d'investigació i Presidenta del CEIm: Dra. Sílvia Mateu

Agència de Gestió del Coneixement i Secretaria Tècnica del CEIm: Beatriz Rodrigo
Escriu-nos
120
Nº pacients actius/actives en assajos clínics
893.9
Factor d'impacte (publicacions)
>60
Professionals en projectes de recerca
16
Projectes financiats (ajudes competitives)

Enfocament multidisciplinari i transversal

La R+D+i de la Fundació Puigvert s'agrupa en quatre línies de recerca que inclouen les malalties rares o minoritàries; les patologies urològiques, renals i reproductives. Totes elles s'estructuren sobre la base de quatre eixos transversals: la innovació, la medicina personalitzada, la recerca centrada en el/la pacient i la perspectiva de gènere.

Les nostres línies de recerca

Malalties minoritàries

 • Trastorns glomerulars
 • Malalties renals hereditàries
 • Malformacions urogenitals congènites
 • Urolitiasis familiars

Urologia

 • Estudi de biomarcadors en orina, sang i teixits: anàlisis genètics i immunohistoquímics aplicats a càncers urològics
 • Trasplantament i patologia urogenital benigna: incontinència urinària,  hiperplàsia benigna de pròstata (HBP), litiasi urinària...
 • Oncologia i malformacions urogenitals congènites
 • Recerca clínica de nous procediments quirúrgics, medicaments i dispositius mèdics aplicats a l'oncologia urològica i renal
 • Enginyeria tissular aplicada a urologia

Nefrologia

 • Aplicació de la Intel·ligència Artificial en el camp de les malalties renals hereditàries i desenvolupament d'un sistema per a la seqüenciació massiva de gens causants d'aquestes malalties.
 • Mètodes de tractament del rebuig i infeccions associades al trasplantament renal, i aplicació de la IA en la prognosi
 • Risc cardiovascular en pacients amb malaltia renal crònica
 • Estudis clínics en el camp de les malalties glomerulars i recerca bàsica sobre el procés inflamatori i la fibrosi en aquestes patologies
 • Mal genòmic i efecte de BPA i plàstics en pacients en diàlisis
 • Osteodistròfia renal: qualitat de l'os en pacients renals

Infertilitat i salut sexual

 • Genètica de la infertilitat masculina i la genòmica reproductiva, "oncofertilitat"
 • Diagnòstic genètic preimplantacional (DGP) i tècniques de fertilització in vitro (FIV)
 • Alteracions endocrines relacionades amb la infertilitat masculina i disfuncions sexuals
 • Desenvolupament de nous procediments quirúrgics, medicaments i dispositius mèdics aplicats a les malalties i condicions andrològiques: disfunció sexual masculina, hipogonadisme, malaltia de Peyronie, ejaculació precoç, infeccions de transmissió sexual (ITS), etc.
 • Sexualitat femenina

Malalties minoritàries

 • Trastorns glomerulars
 • Malalties renals hereditàries
 • Malformacions urogenitals congènites
 • Urolitiasis familiars

Urologia

 • Estudi de biomarcadors en orina, sang i teixits: anàlisis genètics i immunohistoquímics aplicats a càncers urològics
 • Trasplantament i patologia urogenital benigna: incontinència urinària,  hiperplàsia benigna de pròstata (HBP), litiasi urinària...
 • Oncologia i malformacions urogenitals congènites
 • Recerca clínica de nous procediments quirúrgics, medicaments i dispositius mèdics aplicats a l'oncologia urològica i renal
 • Enginyeria tissular aplicada a urologia

Nefrologia

 • Aplicació de la Intel·ligència Artificial en el camp de les malalties renals hereditàries i desenvolupament d'un sistema per a la seqüenciació massiva de gens causants d'aquestes malalties.
 • Mètodes de tractament del rebuig i infeccions associades al trasplantament renal, i aplicació de la IA en la prognosi
 • Risc cardiovascular en pacients amb malaltia renal crònica
 • Estudis clínics en el camp de les malalties glomerulars i recerca bàsica sobre el procés inflamatori i la fibrosi en aquestes patologies
 • Mal genòmic i efecte de BPA i plàstics en pacients en diàlisis
 • Osteodistròfia renal: qualitat de l'os en pacients renals

Infertilitat i salut sexual

 • Genètica de la infertilitat masculina i la genòmica reproductiva, "oncofertilitat"
 • Diagnòstic genètic preimplantacional (DGP) i tècniques de fertilització in vitro (FIV)
 • Alteracions endocrines relacionades amb la infertilitat masculina i disfuncions sexuals
 • Desenvolupament de nous procediments quirúrgics, medicaments i dispositius mèdics aplicats a les malalties i condicions andrològiques: disfunció sexual masculina, hipogonadisme, malaltia de Peyronie, ejaculació precoç, infeccions de transmissió sexual (ITS), etc.
 • Sexualitat femenina