Condicions de compra


- Cancel·lació:  Per cancel·lar la vostra inscripció adreceu-vos a l'Oficina de Gestió Acadèmica (gestioacademica@fundacio-puigvert.es). 

- Devolució i reemborsament: En cap cas no s'efectuarà reemborsament de la inscripció abonada. Es permet el canvi de nom. Contacti amb l'Oficina de Gestió Acadèmica per canviar el nom si ho desitja (gestioacademica@fundacio-puigvert.es)