Rotacions externes

Rebem a residents MIR de tot l' Estat per a oferir-los l'experiència d'un hospital altament especialitzat en Urologia i Nefrologia.

Rotacions externes

Les rotacions externes són estàncies dirigides a residents que estan realitzant el programa de formació d'especialistes MIR del Sistema Nacional de Salud que vulguin completar a la seva formació amb una rotació oficial en el nostre centre. 

Aquestes peticions es gestionen en funció de la capacitat formativa i la disponibilitat de les dates sol·licitades. A continuació, s'han de tramitar a través de les respectives comissions docents i han de ser autoritzades per la Comunitat Autònoma d'origen del resident.

Contacte: gestioacademica@fundacio-puigvert.es