Nefrologia

La Fundació Puigvert va crear el primer Servei de Nefrologia del país en 1955
Pedir cita

Proporcionem una assistència pionera i d'alta excel·lència clínica en el diagnòstic i tractament de tota mena de patologies renals. Impulsors del programa de trasplantament renal de donant viu a Espanya, avui dia, som centre de referència, acreditat per la Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT) i l'Organització Nacional de Trasplantament (ONT), per al trasplantament de ronyó, tant de cadàver com de viu.

Realitzem el seguiment continu de més de 200 pacients amb Malaltia Renal Crònica (ERC) i disposem d'una unitat de diàlisi avançada i d'unitat específica d'hipertensió arterial (HTA), diabetis i prevenció de dany renal. Així mateix, atenem més de 1.500 pacients amb malalties renals rares o complexes que requereixen d'una assistència mèdica altament especialitzada. 

Director de Servei: Dr. Lluís Guirado Perich

Unitats de Nefrologia

Unitat de Diàlisi

La nova Unitat de Diàlisi Avançada, inaugurada a l'abril de 2022, compta amb la millor tecnologia i serveis especialitzats per al tractament de pacients amb lesió renal aguda i malaltia renal crònica, en diferents etapes de la seva evolució. Donem assistència a pacients amb lesió renal crònica avançada, incloent-hi els que necessiten tractament de suport […]

La nova Unitat de Diàlisi Avançada, inaugurada a l'abril de 2022, compta amb la millor tecnologia i serveis especialitzats per al tractament de pacients amb lesió renal aguda i malaltia renal crònica, en diferents etapes de la seva evolució.

Donem assistència a pacients amb lesió renal crònica avançada, incloent-hi els que necessiten tractament de suport amb diàlisi en les seves diferents modalitats: hemodiàlisi hospitalària, hemodiàlisi domiciliària i diàlisi peritoneal.

Així mateix, coordina l'hospital de dia de Nefrologia, el programa de tractament amb tècniques aferètiques i l'atenció al pacient crític amb malaltia renal aguda.

Nova Unitat de Diàlisi Avançada, 1.500m2 dedicats a la millora de la qualitat de vida del/la pacient i la promoció de la salut renal.
Unitat de Nefrologia Clínica

Diagnòstic, tractament, seguiment. Atenem pacients amb insuficiència renal aguda i crònica, i pacients amb malalties renals minoritàries (glomerulars i hereditàries) abastant tot tipus de patologia renal mèdica.

Des de Nefrologia Clínica diagnostiquem, tractem i fem seguiment, a curt i llarg termini, de pacients amb insuficiència renal aguda i crònica, i de pacients amb malalties renals minoritàries (glomerulars i hereditàries). Atenem pacients amb tota mena de patologies renals mèdiques.

La relació amb els equips d’Atenció Primària és un dels nostres àmbits d’activitat més rellevants, ja que disposem d’un Programa d’atenció integrada a persones amb malalties renals des de fa més de 20 anys.
Unitat de Trasplantament Renal

La Unitat de Trasplantament Renal realitza trasplantaments de ronyó tant de cadàver com de donant viu, en totes les seves varietats: trasplantament directe entre familiars, parelles, amigues o amics, trasplantaments creuats, cadenes de trasplantaments i, fins i tot, òrgans procedents de donant altruista. També fem trasplantaments de donant viu de grup sanguini incompatible, amb pacient […]

La Unitat de Trasplantament Renal realitza trasplantaments de ronyó tant de cadàver com de donant viu, en totes les seves varietats: trasplantament directe entre familiars, parelles, amigues o amics, trasplantaments creuats, cadenes de trasplantaments i, fins i tot, òrgans procedents de donant altruista. També fem trasplantaments de donant viu de grup sanguini incompatible, amb pacient sensibilitzat, amb criteris expandits o en asistòlia.

Actualment, més del 70% dels trasplantaments de ronyó de donant viu es fan amb cirurgia robòtica, una tècnica mínimament invasiva que comporta múltiples avantatges per al pacient: minimitza les complicacions, redueix el dolor postoperatori i afavoreix la recuperació.

“La Unitat de Trasplantament Renal ha realitzat més de 2.000 trasplantaments durant els últims 25 anys”
Laboratori de Genètica Molecular

Laboratori de Genètica i Biologia Molecular té una experiència de més de 20 anys en el diagnòstic genètic i la recerca de malalties renals hereditàries i la infertilitat masculina. 

La nostra aproximació diagnòstica es basa en la seqüenciació massiva d'un ampli panell de gens de disseny propi, que ha demostrat tenir el millor rendiment diagnòstic publicat en la literatura científica (PMID: 33532864; PMID: 29801666). Disposem d'una enorme base de dades clínics i genòmics de pacients amb aquestes patologies, que resulta essencial per a una correcta interpretació clínica de les dades genòmiques. 

El diagnòstic genètic de les malalties renals hereditàries i la infertilitat masculina permet un diagnòstic etiològic definitiu, identificant la seva causa molecular, que ens orienta en les manifestacions clíniques que pot presentar el pacient, en el seu maneig i opcions terapèutiques, sent la base de la medicina predictiva i personalitzada. Un altre punt essencial del diagnòstic genètic és que ens permet oferir un assessorament genètic precís tant del pacient com dels familiars.

La nostra aproximació diagnòstica es basa en la seqüenciació massiva d'un ampli panell de gens de disseny propi, que ha demostrat tenir el millor rendiment diagnòstic publicat en la literatura científica. Disposem d'una enorme base de dades clínics i genòmics de pacients amb aquestes patologies, que resulta essencial per a una correcta interpretació clínica de les dades genòmiques.

El diagnòstic genètic de les malalties renals hereditàries i de la infertilitat masculina fa possible el diagnòstic etiològic definitiu identificant la seva causa molecular. Això ens orienta en les manifestacions clíniques que pot presentar el/la pacient, en el seu maneig i opcions terapèutiques, sent la base de la medicina predictiva i personalitzada. Un altre punt essencial del diagnòstic genètic és que ens permet oferir un assessorament genètic precís tant del pacient com dels seus familiars.

Cap de l'unitat: Elisabet Ars Criach
Tenim més de 20 anys d'experiència en el diagnòstic genètic i en la recerca de malalties renals hereditàries i de la infertilitat masculina.

Nefrologia d'avantguarda

La innovació és part de l'ADN del nostre Servei de Nefrologia: a més de ser el primer d'Espanya, en la Fundació Puigvert vam ser pioners a impulsar el programa de trasplantament renal de donant viu i en la consecució de nombroses fites. 

Llegir més

La genètica en el diagnòstic precís

Les Malalties Renals Hereditàries (ERH) són la principal causa de malaltia renal crònica en la infància i en un 15-20% de pacients en edat adulta. No obstant això, prop de la meitat de casos d'aquestes malalties no són diagnosticats, i sovint els seus símptomes són poc reconeixibles en estadis inicials.

La Fundació Puigvert disposa d'una àmplia experiència clínica en aquestes malalties, així com d'un Laboratori de Genètica i Biologia Molecular per a diagnosticar malalties renals minoritàries de causa genètica.

Llegir més

Acreditada nacionalment i internacionalment

Diferents organismes nacionals i internacionals ens avalen:

  • Societat Catalana de Nefrologia
  • Sociedad Española de Nefrología (SEN)
  • European Renal Association (ERA)
  • International Society of Neprologhy (ISN)
  • Rare Disease Day
  • Organització Catalana de Trasplantaments (OCAT)
  • Organización Nacional de Trasplantes (ONT)
  • CSUR de enfermedades glomerulares

Llegir més

Experts en malalties glomerulars

Som Unitat de Referència del Sistema Nacional de Salut (CSUR), català (XUEC) i Europeu (ERKnet) en malalties glomerulars complexes.

Recentment, hem celebrat el 28è Curs de Nefrologia, una trobada mèdica-científica triennal organitzada pel Servei de Nefrologia de la Fundació, que s'ha convertit en un referent a nivell nacional. Aquest ha reunit un elenc de pioners/as en malalties glomerulars i onconefrología reconeguts/as internacionalment, tant per les seves aportacions clíniques com per la seva labor divulgadora.

Llegir més
2004

Primer trasplantament renal entre persones que no són familiars a Espanya

2009

Primer trasplantament renal del món per via laparoscòpica 

2010

Primera extracció de ronyó de donant viu amb Robot Da Vinci a Espanya

2011

Primera cadena de trasplantament renal de donant viu d'Espanya, amb la participació d'un "bon samarità"

Segon trasplantament renal creuat a Espanya

Primer centre en utilitzar avions per a transportar ronyons de donant viu

2012

Estudi pioner per a reduir més del 50% la grandària de tumors renals sagnants, en l'esclerosi tuberosa, sense utilitzar la cirurgia. (RedInRen) Dra. Torra

2013

Primer trasplantament renal de donant viu amb ronyó incompatible

Primer trasplantament renal (complet) amb cirurgia robòtica a Espanya

2015

Pioners a Espanya en el tractament de les manifestacions renals de l'esclerosi tuberosa en millorar la qualitat dels pacients amb l'ús d'inhibidors de la molècula mTOR

2018

Primer trasplantament renal croat internacional del sud d'Europa

2021

Definició per primera vegada en el món de la clínica dels pacients amb malaltia de Alport amb la finalitat d'evitar diagnòstics erronis en aquesta malaltia renal hereditària rara

48.000
Visites mèdiques / any
100
Trasplantaments de ronyó / any
28.000
Sessions de diàlisi / any
26
Assajos clínics / any

Els nostres camps d’especialització

La Fundació Puigvert és un dels centres hospitalaris del món occidental amb el volum més alt d’activitat assistencial especialitzada i té una de les plataformes tecnològiques pròpies més àmplies i innovadores.

Andrologia

Proporcionem assistència amb una visió capdavantera, integrativa i multidisciplinària en l'estudi, diagnòstic i tractament de la salut sexual i reproductiva masculina, tant del pacient com de la seva parella. Fundat en 1970, el nostre Servei d'Andrologia va ser pioner en la seva especialitat a l'Estat espanyol i en el món, oferint un enfocament únic i genuí d'aquesta especialitat.

Llegir més

Medicina reproductiva

Proporcionem un enfocament multidisciplinari en l'ús de les tècniques més avançades d’inseminació artificial i fecundació “in vitro”.

Llegir més

Nefrologia

Proporcionem una assistència pionera i d'alta excel·lència clínica en el diagnòstic i tractament de qualsevol patologia renal, incloses les malalties renals minoritàries. A més de ser el primer Servei de Nefrologia d'Espanya, constituït en 1955, la Fundació Puigvert va ser un hospital pioner a impulsar un programa de trasplantament renal de donant viu.

Llegir més

Serveis Assistencials Transversals

La Fundació Puigvert disposa d'un Servei de Laboratori propi, així com serveis d'Urgències 24/7, Anestesiologia, Radiodiagnòstic, Infermeria Especialitzada, Psicologia Clínica, Documentació Mèdica i  Farmàcia Hospitalària, que tenen com a missió el suport a l'assistència integral, efectiva i humana en les nostres àrees d'especialització, així com promocionar el desenvolupament, coneixement científic i la docència.

Llegir més

Urologia

Proporcionem una assistència urològica integral amb una visió 360º. Fundada com una institució dedicada gairebé exclusivament a la urologia, acumulem una experiència de més de mig segle i comptem amb un equip mèdic de primer nivell i la tecnologia més avançada per al diagnòstic i tractament de totes les patologies urogenitals.

Llegir més
700
Equip humà
20
Unitats especialitzades
6.000
Cirurgies /any
20.000
Urgències /any

Pide cita