Docència i formació


La nostra vocació docent

La Fundació Puigvert ha tingut des dels seus inicis una clara vocació docent. L'any 1967 va ser reconeguda com a escola d'especialització per a postgraduats/des, per ordre ministerial (BOE de 30 d'agost), reconeixent-se oficialment la gran tasca docent duta a terme pel professor Antoni Puigvert i el seu equip col·laborador. Aquesta vocació docent s'ha fet extensiva al llarg dels anys a altres àmbits docents i formatius de les Ciències de la Salut.

La coordinació de Docència de la Fundació depèn de la Direcció Assistencial i Mèdica i l'ostenta des del 2022 la Dra. Patrícia Fernández-Llama, nefròloga adscrita a la Unitat de Malaltia Renal Crònica, Hipertensió i Prevenció de Dany Renal.

Per contactar amb l'oficina de Gestió Acadèmica:

Tel. +34 93 416 97 32
Contacte: gestioacademica@fundacio-puigvert.es

A continuació trobareu la memòria de docència de 2023.

Propers cursos

Programa de formació en Nefrologia i Hipertensió Arterial per a Medicina Familiar i Comunitària AIS dreta Barcelona

L'augment de la incidència i prevalença de la Malaltia Renal Crònica (MRC) a causa de l'envelliment de la població i a l'alta prevalença de malalties com la diabetis i la hipertensió arterial (HTA), està provocant una epidèmia d'insuficiència renal que els serveis de Nefrologia hem de controlar i compartir amb Atenció Primària.

Veure curs

57 Curs d'Urologia

Ampliant el coneixement a través del diàleg.

Veure curs

Formem professionals de la salut

Docència universitària i cicles formatius

La Fundació Puigvert imparteix docència en estudis de Pregrau, Postgrau i cicles formatius de grau superior. Participa amb universitats de titularitat pública (UAB) i privada (UVic-UCC) en la preparació i especialització d'estudiants de medicina, infermeria, biologia, bioquímica i psicologia. Està adscrita a la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, com a integrant de la Unitat Docent de l'Hospital de Sant Pau.

Llegir més

Residents MIR

La Fundació Puigvert compta amb l'acreditació per a formar especialistes a través del Sistema Nacional de Salud, disposant de tres places (MIR) d'urologia i dues de nefrologia.

Llegir més

Formació continuada especialitzada

La Fundació Puigvert és una institució reconeguda per la comunitat científica per l'excel·lència en la transmissió de coneixements, sustentada en l'experiència del seu equip de professionals. Cada any, posem a l'abast dels i les professionals de l'àmbit sanitari diverses activitats formatives en Urologia, Nefrologia, Andrologia i Medicina Reproductiva, així com en àrees transversals com l'Anestesiologia, els Laboratoris, la Psicologia Clínica i la Infermeria. El programa de cursos abasta diferents temàtiques i formats, adaptant-se a les noves tecnologies i necessitats del sector.

Cursos

Docència universitària i cicles formatius

La Fundació Puigvert imparteix docència en estudis de Pregrau, Postgrau i cicles formatius de grau superior. Participa amb universitats de titularitat pública (UAB) i privada (UVic-UCC) en la preparació i especialització d'estudiants de medicina, infermeria, biologia, bioquímica i psicologia. Està adscrita a la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, com a integrant de la Unitat Docent de l'Hospital de Sant Pau.

Residents MIR

La Fundació Puigvert compta amb l'acreditació per a formar especialistes a través del Sistema Nacional de Salud, disposant de tres places (MIR) d'urologia i dues de nefrologia.

Formació continuada especialitzada

La Fundació Puigvert és una institució reconeguda per la comunitat científica per l'excel·lència en la transmissió de coneixements, sustentada en l'experiència del seu equip de professionals. Cada any, posem a l'abast dels i les professionals de l'àmbit sanitari diverses activitats formatives en Urologia, Nefrologia, Andrologia i Medicina Reproductiva, així com en àrees transversals com l'Anestesiologia, els Laboratoris, la Psicologia Clínica i la Infermeria. El programa de cursos abasta diferents temàtiques i formats, adaptant-se a les noves tecnologies i necessitats del sector.

75
Equip docent
23
Residents MIR
39
Cursos /any
60
Residents Externs

Destacats

Fundació Puigvert centre pioner en la Docència en Urologia

El Servei d'Urologia de la Fundació ha aconseguit novament el títol EBU (European Board of Urology)- Certified Training per cinc anys, un certificat europeu que el diferencia com a centre d'excel·lència europeu en formació de residents.

El certificat demana complir un total de 6 requisits que van des de l'estructuració del programa educatiu fins a les característiques de les instal·lacions o el clima educacional. La Fundació ha aconseguit superar els 6 requisits, guanyant així la distinció d'excel·lència i acreditant-se per un termini de 5 anys. L'organització ens ha felicitat pel resultat obtingut, i ha destacat la motivació dels educadors i de tot l'staff del nostre Servei d'Urologia en la transmissió del coneixement.

Màster en Andrologia Clínica

El Màster en Andrologia Clínica de la Fundació Puigvert – Universitat de Vic-UCC proporciona les competències necessàries en el coneixement, diagnòstic i tractament de les patologies de l'aparell reproductor masculí en les diferents etapes de la vida. És una formació pionera a Espanya i el títol obtingut capacita per a l'examen d'acreditació que atorga la European Academy of Adrology (EAA), per a aconseguir el títol de “Clinical Andrologist”.

Llegir més