Dr. Alberto Breda, Cap de la Unitat d'Urologia Oncològica de la Fundació Puigvert: “La primera cirurgia assegurant bé els marges quirúrgics és clau per a optimitzar la curació del càncer”

04/02/22
  • En molts tipus de tumor la primera cirurgia és clau per a millorar la supervivencia
  • El Servei d'Urologia de la Fundació Puigvert és l'únic a Espanya que disposa de Vivascope, un sistema que permet comprovar immediatament els marges oncològics, garantint la negativitat d'aquests

Barcelona, 4 de febrer de 2022.-Hi ha diversos factors que poden afectar el pronòstic del càncer com són el tipus de tumor i la seva localització, l'estadi o etapa de la malaltia o l'edat del pacient però hi ha a més un altre factor que resulta clau a l'hora de pronosticar com evolucionarà la malaltia: com es marquen els marges quirúrgics de la primera intervenció. La Fundació Puigvert disposa d'una tecnologia capdavantera, l'endomicroscopia confocal VivaScope®, que permet durant el mateix acte quirúrgic comprovar els marges oncològics garantint la negativitat dels mateixos de manera immediata. La Fundació és l'únic hospital a Espanya que disposa d'aquest avançat sistema de processament de teixits per a l'anàlisi histològica.

La Fundació Puigvert disposa d'una tecnologia capdavantera, l'endomicroscopia confocal VivaScope®

El Dr. Alberto Breda, Cap de la Unitat d'Urologia oncològica de la Fundació Puigvert, afirma que “la primera cirurgia assegurant bé els marges quirúrgics és clau per a optimitzar la curació del càncer”. En aquest sentit la Unitat que dirigeix compta amb un equip de 9 especialistes amb experiència en el diagnòstic i tractament de diferents patologies tumorals de ronyó, glàndula suprarenal, urèter, bufeta, uretra, pròstata, testicle i penis. Segons explica el Dr. Breda, “A la Unitat d'Urologia oncològica fem al voltant de 2.000 intervencions a l'any i aquest alt volum al final es tradueix en més experiència, més destresa i a poder tractar gran diversitat de casos, des dels més lleus fins als més complexos”.

La cirurgia robòtica, tecnologia d'última generació al servei del pacient

A més de l'experiència (“les mans del cirurgià”), l'ús de tècniques quirúrgiques mínimament invasives i d'última generació també contribueixen a l'èxit del tractament en altres aspectes que afecten la qualitat de vida del pacient: disminueix l'estada hospitalària, es redueix el sagnat, recuperació més ràpida. A la Fundació Puigvert ꟷpionera en la introducció del Robot Da Vinci a Espanya en 2005ꟷ, s'utilitza la cirurgia robòtica per a tractar el càncer de pròstata, el càncer de bufeta i el càncer de ronyó.

Segons el Dr. Breda, “la cirurgia robòtica ofereix major precisió: el robot facilita la manipulació d'instruments molt petits fins i tot dins de la cavitat abdominal i gràcies a la coordinació rajo-vista que ofereix el sistema de visor estèreo d'alta resolució 3-D, podem fer una dissecció de màxima precisió”.

Informació relacionada

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam vitae leo in diam faucibus.