Qui Som

Únic hospital universitari monogràfic especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i medicina reproductiva des de 1961.

La Fundació Puigvert, constituïda en 1961 de la mà del Professor Antoni Puigvert i Gorro, és un centre hospitalari de gestió privada, sense ànim de lucre, monogràfic en urologia, nefrologia, andrologia i medicina reproductiva que s'ocupa de l'estudi i tractament de les patologies i disfuncions del sistema urinari, renal, aparell genital masculí i de la funció reproductiva masculina i femenina.

L'embrió de la Fundació es va originar a partir de la fusió, tant conceptual com estructural, entre l'Institut Urològic, clínica privada que el Dr. Puigvert compartia amb altres professionals, i el Servei d'Urologia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. El resultat va ser una pionera combinació de l'exercici de la pràctica pública i privada realitzada per un mateix equip facultatiu que feia ús de les mateixes instal·lacions, serveis i tecnologia.

Llegat

Pionera en el procés de democratització de la sanitat de cobertura universal

La Fundació Puigvert és una de les primeres fundacions sanitàries creades en l'estat espanyol quan aquest encara no disposava d'un sistema d'atenció sanitària pública que garantís la cobertura universal. No va ser fins a l'any 1978, quan la Constitució va reconèixer el dret a la protecció de la salut. Aquesta data marca a Espanya l'inici de la universalització de l'assistència que es consolida amb la Llei 14/1986 General de Sanitat, vigent avui dia.

En el context dels anys 60, la idea fundacional del Dr. Puigvert era absolutament democratitzadora i èpica, ja que, amb la constitució de la Fundació Puigvert, es va fer un pas endavant per a incorporar a la sanitat pública les innovacions tecnològiques i les tècniques quirúrgiques que s'estaven realitzant a l'àmbit de la medicina privada.

Excel·lència

Hospital monogràfic d'excel·lència i alta especialització

Com a centre dedicat exclusivament a l'estudi i tractament de les patologies específiques del sistema urogenital, la Fundació Puigvert és un referent a nivell nacional i internacional.

Sota el precepte de la seva missió, la Fundació persegueix el compliment de fins d'interès sanitari general que consisteix a proporcionar assistència integral, efectiva i humana; ensenyaments, amplis i profunds; i formació, completa i sòlida.

Docència

Hospital universitari, compromesos amb la docència

La Fundació Puigvert està adscrita a la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), com a integrant de la Unitat docent HSCSP-FP (Ensenyaments de Pregrau) i també com a Escola d'Especialització (Ensenyaments de Postgrau - Estudis de Tercer Cicle), per Ordre ministerial de 26 de juliol de 1967 (BOE 30 d'agost). També té l'acreditació pertinent per a formar especialistes a través del Pla Nacional MEF (MIR, abans).

D'altra banda, té establert un conveni amb la UVic-UCC i la seva Facultat de Medicina en virtut del qual s'ofereix un màster conjunt en andrologia clínica, una de les formacions de postgrau més destacades de la Fundació Puigvert i és el primer màster centrat en aquesta àrea de coneixement mèdic de l'Estat espanyol.

Model

Un model pioner de gestió sanitària públic i privat

La Fundació és un model pioner de gestió sanitària privada i independent que actua com a proveïdor de referència de les seves especialitats dins de la xarxa d'assistència sanitària pública (SISCAT). És una entitat sense ànim de lucre i està declarada d'utilitat pública i inscrita en el Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Situada en el recinte de l'antic Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, constitueix amb aquest un conjunt hospitalari, general i universitari. Totes dues entitats disposen de personalitat jurídica pròpia, i cadascuna té plena autonomia organitzativa i de gestió.

El nostre ADN

"Compromís amb la salut de les persones"

Missió

La missió de la Fundació Puigvert es formula en els termes següents:

 • Proporcionar assistència integral, efectiva i humana en Urologia, Nefrologia, Andrologia i Reproducció humana, promocionant el desenvolupament i coneixement científic d'aquestes especialitats, amb activitats de docència, formació, recerca, divulgació i educació per la salut.

Visió

La visió es tradueix en l'aspiració que tenim al fet que la Fundació sigui:

 • Una institució que influeix en els actors de l'entorn
 • Un hospital que atreu activitat
 • Una institució que millora el seu posicionament
 • Un hospital que atreu els i les millors professionals
 • Una institució que és reconeguda
 • Un hospital líder i referent

Valors

I finalment, els valors que volem que presideixin les pautes de conducta de les persones que treballen a la Fundació són:

 • Responsabilitat i rigor: Servir al/a la malalt/a i a la seva família amb eficàcia, eficiència, pertinença i humanitat.
 • Esperit de superació: Aportar al treball, professionalitat, qualitat, seguretat i voluntat de millora.
 • Comportament ètic: Dirigir, treballar i actuar amb criteris ètics a tots els nivells de l'organització.

Missió

La missió de la Fundació Puigvert es formula en els termes següents:

 • Proporcionar assistència integral, efectiva i humana en Urologia, Nefrologia, Andrologia i Reproducció humana, promocionant el desenvolupament i coneixement científic d'aquestes especialitats, amb activitats de docència, formació, recerca, divulgació i educació per la salut.
Leer más

Visió

La visió es tradueix en l'aspiració que tenim al fet que la Fundació sigui:

 • Una institució que influeix en els actors de l'entorn
 • Un hospital que atreu activitat
 • Una institució que millora el seu posicionament
 • Un hospital que atreu els i les millors professionals
 • Una institució que és reconeguda
 • Un hospital líder i referent
Leer más

Valors

I finalment, els valors que volem que presideixin les pautes de conducta de les persones que treballen a la Fundació són:

 • Responsabilitat i rigor: Servir al/a la malalt/a i a la seva família amb eficàcia, eficiència, pertinença i humanitat.
 • Esperit de superació: Aportar al treball, professionalitat, qualitat, seguretat i voluntat de millora.
 • Comportament ètic: Dirigir, treballar i actuar amb criteris ètics a tots els nivells de l'organització.
Leer más

Estructura organitzativa

Helena Ris

Presidenta del Patronat

Esperança Martí Salís

Presidenta Honorífica ( † 2022)

Manel Peiró Posadas

Vicepresident

Ramon Massaguer

Director General i Patró Delegat

Carlota Valera i Puigvert

Vocal i Patrona de Sang

Roser Artal i Rocafort

Vocal

Xavier Baro i Escales

Vocal

Joan Cervera Ripollés

Vocal

Joan Antoni Gallego Lizana

Vocal

Alicia Granados Navarrete

Vocal

Amèlia Guilera Roche

Vocal

Sonia Recasens i Alsina

Vocal

Humberto Villavicencio Mavric

Vocal

Ricard Nel·lo Padró

Secretari

Pla estratègic 2021-2025

El Pla Estratègic 2021-2025 de la Fundació Puigvert està articulat en 7 eixos dirigits a reforçar i consolidar la marca "Fundació Puigvert" destacant l'excel·lència de la nostra entitat així com a recuperar i potenciar l'activitat privada sota la denominació Fundació Puigvert, Barcelona Centre Privat.