La Fundació Puigvert presenta una nova edició del seu programa educatiu ‘Aula del Paciente’

17/01/22
  • El projecte ‘Aula del Paciente’ s'ha dut a terme amb la col·laboració de “la Caixa” i, aquesta edició, consta de quatre vídeos infogràfics sobre l'extròfia vesical, les pedres en el ronyó, les ITS i el trasplantament renal
  • ‘Aula del Paciente’ és una eina de divulgació mèdica que presenta, de manera gràfica, didàctica i assequible, les pautes generals de diferents patologies urogenitals, renals i sexuals amb l'objectiu de promoure l'educació per a la salut

Barcelona, 17 de gener de 2022.- La Fundació Puigvert, centre d'excel·lència per al diagnòstic i tractament de les patologies urogenitals i renals, llança una nova edició del seu programa educatiu ‘Aula del Paciente’, una iniciativa de divulgació mèdica que es materialitza en una sèrie de vídeos per a promoure el coneixement de diferents patologies urogenitals, renals i de salut sexual.

La Fundació Puigvert pretén així que aquest “aula” es converteixi en una eina educativa no sols perquè les i els pacients coneguin millor les causes, opcions de tractaments i estratègies de prevenció, sinó també perquè la societat, en general, adquireixi les pautes generals sobre unes certes patologies i sigui conscient de la importància de cuidar la seva salut urogenital, renal i sexual en totes les etapes de la vida.

Amb aquest objectiu, quatre peces audiovisuals expliquen com es diagnostica i tracta l'extròfia vesical en nens i nenes, quins són els tractaments disponibles per a eliminar les pedres en el ronyó, quines proves diagnòstiques es fan per a detectar infeccions de transmissió sexual (ITS) o quins són els beneficis del trasplantament renal de donant viu, entre altres.

El projecte, que ha estat possible gràcies a la col·laboració de la Fundació “la Caixa”, s'emmarca en les activitats d'educació per a la salut de la Fundació Puigvert. “El nostre propòsit és proporcionar no sols una assistència integral en les especialitats d'Urologia, Nefrologia, Andrologia i Medicina Reproductiva, sinó també traslladar a la societat el coneixement que hem adquirit durant més de mig segle d'experiència”, explica Roger Abad, Director Corporatiu de la Fundació Puigvert.

Més de 60 anys traslladant coneixement i apostant per l'educació en salut per a cuidar a les persones

En 2007, la Fundació Puigvert va dur a terme el primer curs dedicat a pacients i, des de llavors, no ha deixat d'oferir formació i eines didàctiques perquè pacients i societat, en general, pugui disposar d'informació rigorosa. L'objectiu, fa quinze anys i ara, continua sent el mateix: millorar la salut i qualitat de vida de les persones.

‘Aula del Pacient’ és un dels projectes que, entre molts altres, s'integra dins de les activitats d'educació per a la salut d'aquest hospital monogràfic i que, en aquest cas, cerca visibilitzar diferents patologies que afecten moltes persones i de les quals, amb freqüència, es disposa poca informació.

En aquest nou context, provocat per la COVID-19, però també per la sobresaturació d'informació de la qual disposem a causa d'internet i a les xarxes socials, la manera de comunicar-nos i consumir informació ha canviat completament. Conscients d'aquesta realitat, la Fundació Puigvert aposta per un nou format, el vídeo infogràfic, per a acostar a un públic massiu i heterogeni una sèrie de continguts relacionats amb la salut urogenital, renal i sexual de manera gràfica, didàctica i assequible.

Informació relacionada

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam vitae leo in diam faucibus.