Història

Més de 60 anys al servei de la salut urològica, renal, andrológica i reproductiva
1961

Es constitueix la Fundació Puigvert que té el seu origen en l'Institut d'Urologia creat pel Dr. Puigvert en 1943. Aquest projecte es va materialitzar també gràcies a les aportacions d'un equip de professionals integrat pels doctors Antoni Cols, Rafael Gosálvez, Antoni Moya, Ignasi Ponce de León i Josep M. Pomerol Serra.

Link a archivo/web Informació relacionada: Trasplante renal
1964

Es constitueix el primer Servei de Nefrologia de l'estat espanyol que és l'evolució de la secció de Nefrologia creada en 1955 sota la direcció del Dr. Gerardo del Río. En els anys posteriors es va dissenyar el Plà d'Especialització de Nefrologia.

1966

La Fundació Puigvert signa un concert amb el Instituto Nacional de Previsión per a la prestació de serveis assistencials coberts per la Seguretat Social (INSS), convertint-se en el primer hospital privat “concertat” amb la Seguretat Social.

1967

La Fundació és reconeguda com a escola d'especialització per a postgraduats, posant els fonaments per a la futura acreditació MIR. Es convoca la primera plaça de metge resident en nefrologia.

1968

Es crea el Pla d'Especialització d'Andrologia i es nomena el Dr. Josep Mª Pomerol i Serra com a Director del Servei d'Andrologia. A partir d'aquest moment, la Fundació Puigvert estableix tres àrees d'especialització reglada: la Urologia, la Nefrologia i l'Andrologia, cadascuna representada per un Servei funcionalment independent.

1975

Es constitueixen els serveis de Laboratoris, Radiologia i Anestesiologia.

1980

La Fundació Puigvert inicia el Programa de Trasplantament Renal.


Es crea la Secció de Psicologia Clínica amb el Dr. Lluís Farré com a Director per a donar suport psicològic a les persones del programa de diàlisi.

1985

Es constitueix el Programa de Reproducció Assistida (PRA), pioner a Catalunya i un referent a nivell estatal. Va ser el primer programa de la sanitat pública catalana a crear un banc de semen i realitzar inseminacions amb semen de donant així com preservació de la fertilitat masculina per causa mèdica (pacients oncològics).

1986

La Generalitat atorga a la Fundació Puigvert la Creu de Sant Jordi.

1990

Mor el fundador, el Professor Antoni Puigvert i Gorro, a l'edat de 85 anys.

2001

La Fundació Puigvert s'inicia en la cirurgia laparoscòpica robotitzada.

2004

La Fundació Puigvert arriba al trasplantament renal número 1.000.

2005

La Fundació Puigvert es converteix en el primer centre d'Espanya a adquirir la plataforma robòtica Da Vinci®. La incorporació d'aquest nou avanç tecnològic, únic en l'Estat, obre les portes a alternatives terapèutiques encara menys invasives i més precises pel pacient, absolutament inimaginables fins fa uns anys.

2007

S'utilitza per primera vegada el robot Da Vinci® per a intervencions pediàtriques.

 

2008

La Fundació Puigvert realitza la primera reconstrucció total de penis a Espanya amb un nou sistema que permet preservar la funció sexual.

2009

Es realitza el primer trasplantament renal a nivell mundial per via laparoscòpica.


Es realitza la primera reconstrucció de bufeta i uretra d'Espanya amb intestí prim.


Es realitza la primera cistectomía amb el robot Da Vinci® a Espanya.

2010

Es realitza la primera extracció de ronyó de donant viu a Espanya amb el robot Da Vinci®.

2011

Primer centre a Espanya a dur a terme una cadena de trasplantament renal viu, en la qual va participar un donant altruista o “bon samarità”


Neix el primer nadó a Espanya sense una mutació associada al càncer de mama, gràcies a un diagnòstic genètic preimplantacional (DGP).

2012

La Fundació Puigvert inaugura un nou edifici. El centre amplia les seves instal·lacions i construeix un nou edifici, de forma triangular, de gairebé 12.000m2.

2013

Es realitza el primer trasplantament de donant viu amb un ronyó incompatible mitjançant la tècnica de inmunoadsorció.

2015

Es realitza el primer trasplantament renal complet a Europa amb cirurgia robòtica. L'operació es duu a terme un 9 de juliol de 2015 a una jove de 25 anys amb síndrome de Alport (una malaltia minoritària que afecta la funció renal), que va rebre un ronyó de la seva mare.


El Sr. Ramón Massaguer és nomenat Patró Delegat i Director General.

2016

Neix el primer nadó en la sanitat pública catalana fruit d'un tractament de vitrificació (congelació) d'ovòcits.


La Fundació arriba al trasplantament renal número 2.000.

2018

Els Drs. Joan Palou i Lluís Guirado són nomenats Directors del Servei d'Urologia i Nefrologia, respectivament.

2019

La Dra. Hel·lena Ris és nomenada Presidenta del Patronat.

2020

La Fundació Puigvert i la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic signen un conveni de col·laboració per a la realització del Màster d'Andrologia Clínica.

2021

Presentació del nou Pla Estratègic 2021- 2025 per a reforçar i consolidar la marca "Puigvert".


La Fundació Puigvert es converteix en el primer centre de formació certificat en tota Europa en 7 subespecialidades per part de la EBU, així com en un centre de referència del programa de beques de la EAU dirigit a joves uròlegs/uròlogues.

2022

La Fundació Puigvert introdueix HUGO™ a Espanya, la cirurgia robòtica d'última generació, i realitza els primers procediments quirúrgics del país: una prostatectomia radical i una nefrectomia parcial.


Les Unitats d'Urologia Pediàtrica i de Malalties Renals Minoritàries de la Fundació Puigvert entren a formar part de les Xarxes Europees de Referència eUROGEN i ERKnet.


La Fundació Puigvert es converteix en el primer hospital espanyol a rebre l'acreditació europea com a centre d'excel·lència en càncer de pròstata -EPCCE European Prostate Cancer Centres of Excellence.