Fresenius Medical Care i la Fundació Puigvert, a l'avantguarda de la innovació en salut renal

05/10/21
  • L'acord comportarà la creació d'un centre de referència per a l'avaluació de tecnologia i innovació per a promoure la salut renal
  • L'aplicació de noves eines digitals ajudarà a establir models predictius d'evolució i una atenció integral del pacient
  • Es potenciarà la col·laboració i coordinació entre Atenció Primària i el Servei de Nefrologia de la Fundació Puigvert

Madrid/Barcelona, 05 d'octubre de 2021.-Fresenius Medical Care, companyia que lidera la fabricació i distribució de productes i serveis enfocats al tractament del pacient amb malaltia renal, i la Fundació Puigvert, centre de referència nacional i internacional en malalties renals, nefropaties sistèmiques i hipertensió, inicien un acord de col·laboració i innovació enfocat a la millora de la qualitat de vida del pacient i a la promoció de la salut del ronyó. Aquesta col·laboració es materialitzarà amb la creació d’un servei de diàlisi d'última generació per establir models predictius d’evolució de la malaltia renal i garantir una atenció integral del pacient.

Segons el Director del Servei de Nefrologia de la Fundació Puigvert, Dr. Lluís Guirado“en els propers anys, augmentaran els casos d'insuficiència renal crònica a causa, principalment, de l'envelliment de la població” i, en aquest sentit, prossegueix “la nova Unitat ens permetrà oferir una atenció integral a aquests pacients, ja que la tecnologia que s'instal·larà ens permetrà establir models predictius d'evolució de la malaltia renal”.

Actualment, a Espanya més de 7 milions de persones tenen insuficiència renal crònica i al voltant de 70.000 pacients es troben es estadi de tractament renal substitutiu. Com assenyala la directora mèdica de Fresenius Medical Care, la Dra. Eva Baró, “el tractament de la malaltia renal crònica consumeix el 3% dels recursos sanitaris del pressupost del Sistema Nacional de Salut, per la qual cosa és fonamental establir plans preventius i de cures que tinguin per objectiu prevenir o retardar l'evolució d'aquesta malaltia”

Centre de referència en tecnologia i innovació

L'engegada d'aquesta nova Unitat de Diàlisi també neix amb el propòsit de convertir-se en un centre de referència per a l'avaluació de tecnologia i innovació.

D'una banda, Fresenius Medical Care aportarà la tecnologia (maquinària d'última generació, així com serveis especialitzats per a hemodiàlisi o diàlisi domiciliària, sistemes de gestió i anàlisi de dades clíniques) de caràcter innovador per a la seva avaluació per part de la Fundació Puigvert, que facilitarà la implementació d'aquestes eines i la seva valoració pel que fa al seu desenvolupament.

El nostre és un acord de col·laboració a llarg termini que suposa la implementació de tecnologia d'última generació per a optimitzar el tractament rebut pels pacients, tant a l'hospital com al seu domicili, però a més implica l'aplicació de sistemes d'informació que permetran l'anàlisi de l'activitat realitzada amb i pel pacient, així com el seu monitoratge”, explica Carlos Fernández Catalán, CEO de Fresenius Medical Care.   

En aquest sentit, el Director General de la Fundació Puigvert, Ramon Massaguer ha expressat la seva satisfacció “pel reconeixement que representa la signatura d'aquest acord amb Fresenius Medical Care perquè confirma i revalida el compromís de la institució amb el Pla de Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya com a promotor i líder indiscutible en l'especialitat”. De fet, ja en 1955 la Fundació Puigvert va engegar la Secció de Nefrologia que, sota la direcció del pioner Dr. Gerardo del Rio, va adquirir una personalitat pròpia, convertint-se en un servei de funcionalitat totalment autònom i pioner a l'Estat espanyol.

Intel·ligència artificial & Machine Learning

La gestió i anàlisi de dades és un altre dels grans eixos d'aquest acord. A través de l'eina ‘Data Room’ de la companyia Fresenius Medical Care, es duran a terme anàlisis estadístiques de dades de cada pacient amb la finalitat d'optimitzar els resultats clínics i assistencials en el Servei de Nefrologia de la Fundació Puigvert.

La Fundació aportarà la validació clínica des de diferents aspectes, per exemple, amb la participació de professionals del Servei de Nefrologia que implementaran el sistema de recollida i gestió d'informació mitjançant la plataforma Nefrolink, desenvolupada per Fresenius Medical Care per al mòdul de trasplantament. En aquest apartat, destaca el Dr. Guirado, “aportem una àmplia experiència en el camp del trasplantament renal, tant en els programes de donant viu com de cadàver i tenim la certesa que aquesta plataforma ens proporcionarà informació molt valuosa en benefici del programa de trasplantaments renals”. Com a dada anecdòtica, però molt rellevant, la Fundació Puigvert va ser el primer centre a Espanya en dur a terme un trasplantament renal amb donant bon samarità en 2011.

D'aquesta manera, mitjançant la metodologia machine learning, s'establiran models basats en intel·ligència artificial per identificar patrons i establir prediccions de l'adequació del receptor al trasplantament i la supervivència de l'empelt.

Col·laboració amb Atenció Primària

Impulsar la col·laboració entre l’Atenció Primària i el Servei de Nefrologia de la Fundació Puigvert és un altre dels objectius d’aquest acord. Es pretén promocionar i desenvolupar el coneixement científic d'aquesta especialitat en Atenció Primària a través de jornades formatives amb la idea de millorar el diagnòstic precoç  i optimitzar l'atenció del pacient renal en estadis inicials de la malaltia.

Segons explica la Dra. Eva Baró, “la connexió entre els metges d’Atenció Primària i els nefròlegs és fonamental per a engegar plans d’acció preventius enfront de certes persones que tenen antecedents familiars o simptomatologia que precedeix a estadis greus de la malaltia renal”.

Amb aquesta finalitat, està previst engegar cursos de formació que integrin tots els aspectes que influeixen en el desenvolupament de la malaltia renal crònica, així com accions preventives que promoguin la conscienciació sobre la cura del ronyó.

“La nostra companyia està molt compromesa a oferir una atenció integral al pacient renal. El nostre objectiu és cuidar la salut renal i per aquest motiu l’Atenció Primària és una peça fonamental en aquest procés que persegueix prevenir l'evolució d'un problema que, si no es detecta ni tracta, pot derivar en una insuficiència que requereixi un tractament renal substitutiu”, explica el CEO de Fresenius Medical Care.

Atenció domiciliària i formació

Finalment, l'acord posa especial èmfasi en l'atenció domiciliària, ja que l'objectiu és aconseguir que un major nombre de pacients renals puguin tractar-se a la seva llar, amb la millor tecnologia, una assistència excel·lent i una formació específica perquè puguin afrontar el seu tractament amb tranquil·litat i seguretat ja que una gran part de la població amb MRC són persones d'edat avançada.

El nostre interès engloba totes les teràpies dirigides a tractar el ronyó, així com en accions orientades a la formació i prevenció. Per aquest motiu, ens hem compromès en l'elaboració i lliurament de materials informatius per al personal sanitari que atén el pacient en l'àmbit de la diàlisi domiciliària, tan important com la que es duu a terme als centres d'hemodiàlisi”, explica Carlos Fernández Catalán, CEO de Fresenius Medical Care.   

 “Aquest acord de col·laboració permetrà compartir no solament l'experiència i el coneixement de dues entitats amb reconeguda vàlua, sinó també que es generi coneixement sobre la disciplina, tant en l'àmbit de la recerca com en el desenvolupament de noves eines digitals i models basats en intel·ligència artificial que serviran per millorar l'atenció als pacients i promoure la salut renal”, conclouen els dos directius signataris de l'acord, Ramon Massaguer, Director General de la Fundació Puigvert, i Carlos Fernández Catalán, CEO de Fresenius Medical Care.

Informació relacionada

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam vitae leo in diam faucibus.