Cistoscòpia

Breu descripció

La cistoscòpia és una prova diagnòstica quirúrgica per a veure l'interior de la bufeta i la uretra. Es realitza inserint una sonda flexible amb una càmera en l'extrem (cistoscopio) a través de la uretra i es desplaça lentament cap a la bufeta.

Indicacions

La cistoscòpia és fa per diagnosticar, examinar i tractar els patologies que afectin la bufeta i la uretra. Recomanaríem una cistoscòpia en els següents casos:

  • Per a investigar el perquè de certs signes i símptomes
  • Per diagnosticar patologies i malalties de la bufeta
  • Per tractar patologies i malalties de la bufeta
  • Per diagnosticar un engrandiment de la pròstata (hiperplàsia prostàtica benigna o HBP)