La ressonància magnètica evita biòpsies innecessàries en el cribratge del càncer de pròstata

08/06/23
  • Tal com explica el Dr. Sanguedolce, adjunt de la Unitat d'Urologia Oncològica de la Fundació Puigvert, “evitar que es facin biòpsies innecessàries, que tant afecten psicològicament els pacients, és un dels nostres objectius mèdics”.
  • L'expert recorda que és important que, igual que les dones es realitzen mamografies per al cribratge de càncer de mama a partir dels 50, els homes controlin de manera preventiva la seva pròstata i es realitzin revisions rutinàries amb el seu uròleg/a de confiança.
  • En el Dia Mundial del Càncer de Pròstata, la Fundació Puigvert destaca l'aparició de noves proves diagnòstiques que permeten detectar la malaltia de forma molt més primerenca, com la ressonància magnètica multiparamètrica de pròstata, la biòpsia de fusió o noves proves genètiques.

Barcelona, 8 de juny de 2023.- Prop de 5 milions d'homes en el món viuen amb càncer de pròstata, sent aquest el tumor més freqüent en homes a Espanya. Davant aquestes xifres, i coincidint amb el Dia Mundial del Càncer de Pròstata, la Fundació Puigvert, únic hospital monogràfic d'Espanya dedicat al diagnòstic i tractament de les patologies urogenitals, recorda la importància del diagnòstic precoç del càncer de pròstata, i posa èmfasi en l'aplicació de la ressonància magnètica multiparamètrica per a diagnosticar el càncer de pròstata i evitar biòpsies innecessàries.

D'acord amb l'expert, Dr. Francesco Sanguedolce, adjunt de la Unitat d'Urologia Oncològica de la Fundació Puigvert i President de la secció d'imatge urològica (Section in Urological Imaging –ESUI) de l'Associació Europea d'Urologia (EAU), “la ressonància magnètica multiparamètrica de pròstata és una tècnica no invasiva que permet identificar una lesió en la pròstata i assignar-li un valor de probabilitat d'1 a 5. Si es detecta una afectació tumoral, llavors sí que es procedeix a realitzar una biòpsia prostàtica, que, amb l'ajuda de les dades obtingudes amb la ressonància, es realitza de forma dirigida a la zona sospitosa- biòpsia prostàtica per fusió- aconseguint una detecció precisa de l'estadiatge i abast del tumor”.

Així, a més de detectar i tractar el càncer de pròstata de manera precoç, les biòpsies prostàtiques dirigides ajuden a reduir el nombre de biòpsies innecessàries. “Això és important perquè la biòpsia prostàtica, encara que és un procés mínimament invasiu, té risc de complicacions com a dolor, sagnat i infeccions, que en alguns pocs casos poden arribar a ser greus. Evitar que es facin biòpsies innecessàries, que poden afectar psicològicament els pacients, és un dels nostres objectius mèdics”, conclou el Dr. Sanguedolce.

Controls periòdics a partir dels 40 anys

Generalment, quan un pacient acudeix amb símptomes a la consulta, la seqüència de diagnòstic que el urólog@ li recomanarà serà la realització d'un tacte rectal i una determinació dels nivells de PSA (Antigen Prostàtic Específic).

No obstant això, el Dr. Sanguedolce apunta que “la majoria de pacients no presenta simptomatologia clínica, però és important, igual que les dones amb el cribratge de càncer de mama mitjançant mamografia a partir dels 50, que els homes controlin de manera preventiva la seva pròstata i es realitzin revisions rutinàries amb el seu uròleg/a de confiança”.

En aquest sentit, aclareix Sanguedolce que “en els casos en el que hi ha antecedents familiars de càncer de pròstata cal començar els controls als 40 anys. Eventualment, hi ha pacients que debuten amb molèsties o sagnat en orinar o ejacular, però una gran majoria dels casos són silents”, conclou.

Protocol Puigvert per a un diagnòstic precoç i precís

“Quan ve un pacient d'uns 50 anys a participar en un programa de cribratge de càncer de pròstata, li fem la història clínica, el tacte rectal (si no manifesta el seu desacord) i el PSA amb una anàlisi de sang. El valor del PSA en si mateix, encara que elevat, no necessàriament és sinònim de càncer: és l'expert que interpreta el valor sobre la base de l'edat, al volum de la pròstata i a altres aspectes clínics”, explica el Dr. Sanguedolce.

Així, en el cas que la sospita es mantingui alta, es procedirà a realitzar una ressonància magnètica multiparamètrica de la pròstata. “D'una banda, una ressonància magnètica negativa pot evitar biòpsies innecessàries, i per un altre, en el cas que es detectin lesions sospitoses visibles, aquesta permet realitzar una biòpsia dirigida de l'àrea afectada. En casos dubtosos podem també usar altres biomarcadores d'última generació de manera complementària: tot això és el que anomenem diagnòstic de precisió”, conclou.

La Fundació Puigvert, centre acreditat EPCCE [1]

La Fundació Puigvert de Barcelona és el primer hospital espanyol que ha obtingut, recentment, l'acreditació europea com a centre d'excel·lència en càncer de pròstata (EPCCE per les seves sigles en anglès) en el marc del Pla Europeu de Lluita contra el Càncer.

En aquest context, els centres acreditats com la Fundació Puigvert són claus per a proporcionar als pacients amb càncer de pròstata els recursos d'atenció assistencial adequats des del diagnòstic i durant tot el tractament, d'acord amb els criteris de l'Associació Europea d'Urologia (EAU per les seves sigles en anglès), disposant d'una xarxa assistencial multidisciplinària amb la implicació directa de grups de recerca.
A Europa, 19 centres han estat acreditats segons aquests estàndards. A Espanya, només la Fundació Puigvert disposa d'aquesta acreditació pel seu alt nivell d'especialització i nombre de casos. La finalitat és oferir un model superespecialitzat constituint Unitats de Càncer de Pròstata equivalents a les Unitats de Càncer de Mama que ja estan operatives en la majoria d'hospitals de tercer nivell.

Canal divulgatiu: Entre Uròlegs Experts


Coincidint amb el Dia Mundial del Càncer de Pròstata, la Fundació Puigvert llança l'episodi “¿Cómo evitar biopsias innecesarias en el diagnóstico del cáncer de próstata? Conoce la biopsia por fusión” del seu canal de ‘Entre Urólogos Expertos’, un canal de YouTube, creat i dirigit pel Dr. Iván Schwartzmann, metge adjunt de la Unitat d'Urologia Reconstructiva i General de la Fundació Puigvert, que neix amb l'objectiu de convertir-se en una font d'informació fiable, rigorosa, comprensible i fàcilment accessible per a pacients amb patologies urogenitals.
En aquest episodi, el Dr. Iván Schwartzmann presenta al Dr. Francesco Sanguedolce, expert en càncer de pròstata i metge adjunt de la Unitat d'Urologia Oncològica de la Fundació Puigvert, que explica com la tècnica de biòpsia per fusió augmenta la precisió diagnòstica alhora que evita repetir biòpsies innecessàries.


[1] European Prostate Cancer Center of Excellence.

Informació relacionada

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam vitae leo in diam faucibus.