Tractaments de Reproducció Assistida (TRA)

Breu descripció

 • Inseminació artificial (IA) conjugal i de donant: És una tècnica de reproducció assistida que consisteix en la introducció d'espermatozoides a l'interior de l'úter, en el període pròxim a l'ovulació, generalment després d'una estimulació ovàrica, amb la finalitat d'aconseguir una gestació. D'aquesta manera s'intenta escurçar la distància que separa els espermatozoides de l'òvul i facilitar la trobada entre tots dos. Depenent de la procedència del semen parlarem de IAC (Conjugal) o del IAD (de Donant). És un procediment senzill, indolor i amb un notable índex d'èxit.
 • Fecundació In Vitro (FIV) amb les seves 5 variants: La FIV és una tècnica de reproducció assistida que consisteix en la fecundació de l'ovòcit (o gàmeta femení) per l'espermatozoide (o gàmeta masculí) en condicions de cultiu in vitro en el laboratori, és a dir, fora de l'aparell reproductor femení. Per a això s'ha de realitzar una estimulació de l'ovulació, una punció ovàrica sota sedació anestèsica per a obtenir els ovòcits i esperma, conrear els embrions resultants per a col·locar-los, posteriorment, a l'interior de l'úter matern amb l'objectiu d'aconseguir un embaràs.
  • FIV amb semen de cònjuge
  • FIV amb semen de donant
  • FIV amb òvuls de donant (ovodonació)
  • FIV amb òvuls de donant i semen de donant (doble donació)
  • Mètode ROBA: Recepció d'òvuls de la parella. Exclusiu per a parelles de dones. Permet que ambdues participin de manera activa en l'embaràs (una d'elles aporta els òvuls i l'altra portarà a cao l'embaràs).
 • Diagnòstic Genètic Preimplantacional (DGP): És una tècnica de reproducció assistida que consisteix en la detecció d'anomalies genètiques i/o cromosòmiques en embrions obtinguts in vitro amb la finalitat de seleccionar els no afectes de la patologia analitzada per a la seva posterior transferència a l'úter matern. Està indicat en cas de malalties amb herència autosòmica dominant, recessiva o lligada al X, així com en cas d'alteracions cromosòmiques, entre altres.
 • Preservació de la fertilitat: És una tècnica de reproducció assistida que permet congelar gàmetes (òvuls o espermatozoides) per a utilitzar-los en el futur. La preservació mèdica de la fertilitat és aquella que es realitza degut processos oncològics que requereixen quimioteràpia, o a patologies com l'endometriosi o a alteracions genètiques que puguin tenir una repercussió important en la fertilitat. La preservació electiva de la fertilitat és aquella que es realitza quan es desitja retardar la maternitat i evitar així el risc de disminució de la capacitat reproductiva amb els anys.
 • Donació de gàmetes (espermatozoides i òvuls) i embrions: És un acte voluntari, anònim i altruista, mitjançant el qual ell o la donant realitza una donació d'un material genètic (espermatozoides, òvuls o embrions) amb la finalitat que aquest sigui assignat a una pacient o a una parella, que ho pugui necessitar.

Indicacions

Persones al servei de les persones

Testimonials dels nostres pacients en la Fundació Puigvert

Notícies relacionades

Descobreix informació d’actualitat de la Fundació Puigvert