Servei de Laboratori

Laboratoris

La Fundació Puigvert disposa d'un Servei de Laboratori propi que té com a missió el suport a l'assistència integral, efectiva i humana en Urologia, Andrologia, Nefrologia i Medicina Reproductiva, així com promocionar el desenvolupament del coneixement científic i la docència.

Aquest servei central transversal està estructurat sobre la base de 9 àrees d'especialització.

Cap del Servei de Laboratoris: Dra. Rosario Montañés Bermúdez

Anatomia Patològica

Diagnòstics, Immunohistoquímica, Pronòstics

Estudiem l'expressió morfològica i molecular de les diferents patologies d'urologia, nefrologia i andrologia, per mitjà de mètodes d'immunohistoquímica.

Així podem ajudar a la presa de decisions terapèutiques en sessions interdisciplinàries, catalogant les entitats anátomoclínicas i establint pronòstics.

A més, recopilem diferents patologies per a estudiar possibles nous enfocaments diagnòstics.

Cap de Laboratori: Dr. Ferran Algaba Arrea

Banc de Semen

La Fundació Puigvert va crear el primer Banc de Semen públic del país en 1985, i va ser el primer a realitzar criopreservació de semen en pacients oncològics.

Director del Banc de Semen: Dr. Lluís Bassas Arnau

Vols ser donant de semen?

Bioquímica

Proves serològiques, Hormones, Marcadors tumorals, Immunosupressors, Funció renal

El laboratori de la Fundació Puigvert va ser pioner en la implementació dels informes de laboratori sobre l'estimació del filtrat glomerular, tant en adults com en nens, per a avaluar la funció renal.

Realitzem tests d'hormones, marcadors tumorals, proves serològiques i monitoratge de fàrmacs immunosupressors.

Ens encarreguem de mesurar les diferents magnituds biològiques en sèrum, orina i líquids biològics que proporcionen informació per al diagnòstic i seguiment de cada patologia.

Cap de Laboratori: Dra. Rosario Montañés Bermúdez

Reproducció Assistida

Tècniques de Reproducció Assistida, Banc de Gàmetes i Embrions

El nostre Laboratori de Reproducció Assistida compta amb la tecnologia més avançada per a l'òptima realització de les tècniques de reproducció assistida:

 • Incubadores de time-lapse, d'última generació, (EmbryoScope i Geri) que suposen un gran avanç en el desenvolupament dels embrions en el laboratori
 • Sistema Witness: eina d'identificació per radiofreqüència que garanteix la traçabilitat i el control en tot el material biològic de cada pacient (òvuls, espermatozoides i embrions) i que augmenta la seguretat de les tècniques, aportant confiança als nostres i les nostres pacients
 • ISCI (Inyecció Intracitoplasmàtica)
 • Tècniques avançades de selecció d'espermatozoides que augmenten les probabilitats d'èxit de la fecundació, com la Selecció Cel·lular Immunomagnètica (MACS), Chyp Zymot o PICSI.

Cap de Laboratori: Dra. Olga Martínez Pasarell

Genètica Molecular

Diagnòstic genètic, Malalties renals hereditàries, Infertilitat masculina

Tenim més de 20 anys d'experiència en el diagnòstic genètic i en la recerca de malalties renals hereditàries i de la infertilitat masculina.

La nostra aproximació diagnòstica es basa en la seqüenciació massiva d'un ampli panell de gens de disseny propi, que ha demostrat tenir el millor rendiment diagnòstic publicat en la literatura científica (ref. PMID: 33532864; PMID: 29801666). Disposem d'una enorme base de dades clínics i genòmics de pacients amb aquestes patologies, que resulta essencial per a una correcta interpretació clínica de les dades genòmiques.

El diagnòstic genètic de les malalties renals hereditàries i de la infertilitat masculina fa possible el diagnòstic etiològic definitiu identificant la seva causa molecular. Això ens orienta en les manifestacions clíniques que pot presentar el/la pacient, en el seu maneig i opcions terapèutiques, sent la base de la medicina predictiva i personalitzada.

Un altre punt essencial del diagnòstic genètic és que ens permet oferir un assessorament genètic precís tant del pacient com dels seus familiars.

Cap de Laboratori: Dra. Elisabet Ars Criarch

Hematologia i Hemostàsia

Trastorns de la sang,

Anèmia, Coagulació, Trombosi

Mitjançant aquest servei, proporcionem suport diagnòstic i assistencial en el camp de l'hematologia i l'hemostàsia. Ens enfoquem principalment als pacients nefrològics i a pacients amb complicacions quirúrgiques urològiques.

La nostra tasca es centra en l'estudi de l'hemopatia benigna (anèmia) i realitzem estudis d'hemostàsia primària, disfunció plaquetar i seguiment de teràpia anticoagulant. A més, fem seguiment de patologia trombòtica i trombofilia.

També, dins de l'hematologia clínica, realitzem estudis i seguiment de trastorns de la sang.

Cap de Laboratori: Dra. Isabel Puig-Pey 

Immunologia

Compatibilitat sanguínia, malalties autoimmunes

Des d'aquesta àrea de laboratori ens centrem en el diagnòstic i seguiment de malalties autoimmunes amb repercussió renal seguint protocols consensuats amb els serveis clínics que segueixen les recomanacions de les societats internacionals.

Utilitzem mètodes de inmunofluorescencia, enzimoimunoanálisis i inmunoblot i participem  en programes de control de qualitat intern i extern internacionals.

Realitzem:

 • Proves de compatibilitat sanguínia i detecció d'anticossos irregulars prèvies a les transfusions de sang
 • Estudis de reaccions transfusionals
 • Estudi donant-receptor i determinació del títol de isoaglutininas en cas de trasplantament de donant viu ABO incompatible

Cap de Laboratori: Dra. Carolina Cuéllar García

Litiasi urinària

Càlculs renals, Cristal·lúria, Estudis metabòlics 24h

Des d'aquesta àrea de laboratori ens centrem en el diagnòstic i seguiment de pacients amb litiasi urinària per a determinar quines són les causes que han portat a la formació dels càlculs urinaris i evitar en la mesura del possible l'aparició de recidives.

El nostre laboratori és pioner i exclusiu en la utilització d'una metodologia considerada de referència per a l'estudi del càlcul i en la incorporació de noves tècniques per al diagnòstic i seguiment de pacients amb litiasi, com és l'estudi de la cristal·lúria.

Ens avala una experiència acumulada de més de 50.000 càlculs analitzats.

Aquest laboratori, singular en el nostre entorn, requereix un alt nivell d'especialització i participa en programes de controls de qualitat interns i externs internacionals.

Realitzem diferents tipus d'estudis, incloent-hi:

 • anàlisi morfo-constitucional del càlcul urinari
 • estudi de la cristal·lúria
 • estudio metabòlic de litiasi en sang i orina de 24 hores

Cap del Laboratori: Dra. Silvia Gracia García

Microbiologia

Diagnòstic microbiològic, Control d'infeccions, Anàlisis d'orina

Els nostres processos estan orientats a trastorns urològics, pacients post-quirúrgics, patologies de ronyó, trasplantament renal, pacients en hemodiàlisi, i infeccions de transmissió sexual, genitals i de pròtesis.

L'anàlisi d'orina abasta les exploracions més freqüents que realitzem en les mostres d'orina: tira d'orina, citometria de flux, examen microscòpic en fresc, tinció de Gram i dismorfies eritrocitàries.

Duem a terme el diagnòstic d'infeccions, utilitzant la major part de les tècniques de bacteriologia convencional, micologia, serologia i amplificació de seqüències genòmiques (PCR). Treballem estretament amb la resta d'especialistes del centre per a trobar el millor tractament.

Des de l'àrea de control d'infeccions ens encarreguem de:

 • control de les epidèmies
 • detecció i control de possibles brollis
 • vigilància de microorganismes multirresistents
 • monitoratge de la infecció relacionada amb l'assistència sanitària
 • implementació de les mesures de control, quan és necessari

Participem en els grups coordinats de salut amb Atenció Primària i altres hospitals en diversos programes, com l'harmonització i control de tractaments antibiòtics. A més, generem la informació necessària per a elaborar guies en l'ús d'antibiòtics.

Cap de Laboratori: Dr. Carles Alonso Tarrés

Seminologia Clínica

Infertilitat masculina,

Azoospèrmia, Marcadors bioquímics

Realitzem anàlisis diagnòstiques de la infertilitat masculina, a partir de l'estudi del semen, els marcadors bioquímics del plasma seminal, així com de diferents proves per a avaluar la capacitat funcional dels gàmetes masculins: els espermatozoides.

Oferim totes les opcions terapèutiques disponibles, incloent-hi la recuperació quirúrgica d'espermatozoides en pacients azoospèrmics.

També investiguem, en col·laboració amb altres centres de recerca, per a desenvolupar noves proves diagnòstiques i terapèutiques que ajudin a donar solucions a la infertilitat de causa masculina.

Cap de Laboratori: Dr. Lluís Bassas Arnau

Anatomia Patològica

Diagnòstics, Immunohistoquímica, Pronòstics

Estudiem l'expressió morfològica i molecular de les diferents patologies d'urologia, nefrologia i andrologia, per mitjà de mètodes d'immunohistoquímica.

Així podem ajudar a la presa de decisions terapèutiques en sessions interdisciplinàries, catalogant les entitats anátomoclínicas i establint pronòstics.

A més, recopilem diferents patologies per a estudiar possibles nous enfocaments diagnòstics.

Cap de Laboratori: Dr. Ferran Algaba Arrea

Leer más

Banc de Semen

La Fundació Puigvert va crear el primer Banc de Semen públic del país en 1985, i va ser el primer a realitzar criopreservació de semen en pacients oncològics.

Director del Banc de Semen: Dr. Lluís Bassas Arnau

Vols ser donant de semen?
Leer más

Bioquímica

Proves serològiques, Hormones, Marcadors tumorals, Immunosupressors, Funció renal

El laboratori de la Fundació Puigvert va ser pioner en la implementació dels informes de laboratori sobre l'estimació del filtrat glomerular, tant en adults com en nens, per a avaluar la funció renal.

Realitzem tests d'hormones, marcadors tumorals, proves serològiques i monitoratge de fàrmacs immunosupressors.

Ens encarreguem de mesurar les diferents magnituds biològiques en sèrum, orina i líquids biològics que proporcionen informació per al diagnòstic i seguiment de cada patologia.

Cap de Laboratori: Dra. Rosario Montañés Bermúdez

Leer más

Reproducció Assistida

Tècniques de Reproducció Assistida, Banc de Gàmetes i Embrions

El nostre Laboratori de Reproducció Assistida compta amb la tecnologia més avançada per a l'òptima realització de les tècniques de reproducció assistida:

 • Incubadores de time-lapse, d'última generació, (EmbryoScope i Geri) que suposen un gran avanç en el desenvolupament dels embrions en el laboratori
 • Sistema Witness: eina d'identificació per radiofreqüència que garanteix la traçabilitat i el control en tot el material biològic de cada pacient (òvuls, espermatozoides i embrions) i que augmenta la seguretat de les tècniques, aportant confiança als nostres i les nostres pacients
 • ISCI (Inyecció Intracitoplasmàtica)
 • Tècniques avançades de selecció d'espermatozoides que augmenten les probabilitats d'èxit de la fecundació, com la Selecció Cel·lular Immunomagnètica (MACS), Chyp Zymot o PICSI.

Cap de Laboratori: Dra. Olga Martínez Pasarell

Leer más

Genètica Molecular

Diagnòstic genètic, Malalties renals hereditàries, Infertilitat masculina

Tenim més de 20 anys d'experiència en el diagnòstic genètic i en la recerca de malalties renals hereditàries i de la infertilitat masculina.

La nostra aproximació diagnòstica es basa en la seqüenciació massiva d'un ampli panell de gens de disseny propi, que ha demostrat tenir el millor rendiment diagnòstic publicat en la literatura científica (ref. PMID: 33532864; PMID: 29801666). Disposem d'una enorme base de dades clínics i genòmics de pacients amb aquestes patologies, que resulta essencial per a una correcta interpretació clínica de les dades genòmiques.

El diagnòstic genètic de les malalties renals hereditàries i de la infertilitat masculina fa possible el diagnòstic etiològic definitiu identificant la seva causa molecular. Això ens orienta en les manifestacions clíniques que pot presentar el/la pacient, en el seu maneig i opcions terapèutiques, sent la base de la medicina predictiva i personalitzada.

Un altre punt essencial del diagnòstic genètic és que ens permet oferir un assessorament genètic precís tant del pacient com dels seus familiars.

Cap de Laboratori: Dra. Elisabet Ars Criarch

Leer más

Hematologia i Hemostàsia

Trastorns de la sang,

Anèmia, Coagulació, Trombosi

Mitjançant aquest servei, proporcionem suport diagnòstic i assistencial en el camp de l'hematologia i l'hemostàsia. Ens enfoquem principalment als pacients nefrològics i a pacients amb complicacions quirúrgiques urològiques.

La nostra tasca es centra en l'estudi de l'hemopatia benigna (anèmia) i realitzem estudis d'hemostàsia primària, disfunció plaquetar i seguiment de teràpia anticoagulant. A més, fem seguiment de patologia trombòtica i trombofilia.

També, dins de l'hematologia clínica, realitzem estudis i seguiment de trastorns de la sang.

Cap de Laboratori: Dra. Isabel Puig-Pey 

Leer más

Immunologia

Compatibilitat sanguínia, malalties autoimmunes

Des d'aquesta àrea de laboratori ens centrem en el diagnòstic i seguiment de malalties autoimmunes amb repercussió renal seguint protocols consensuats amb els serveis clínics que segueixen les recomanacions de les societats internacionals.

Utilitzem mètodes de inmunofluorescencia, enzimoimunoanálisis i inmunoblot i participem  en programes de control de qualitat intern i extern internacionals.

Realitzem:

 • Proves de compatibilitat sanguínia i detecció d'anticossos irregulars prèvies a les transfusions de sang
 • Estudis de reaccions transfusionals
 • Estudi donant-receptor i determinació del títol de isoaglutininas en cas de trasplantament de donant viu ABO incompatible

Cap de Laboratori: Dra. Carolina Cuéllar García

Leer más

Litiasi urinària

Càlculs renals, Cristal·lúria, Estudis metabòlics 24h

Des d'aquesta àrea de laboratori ens centrem en el diagnòstic i seguiment de pacients amb litiasi urinària per a determinar quines són les causes que han portat a la formació dels càlculs urinaris i evitar en la mesura del possible l'aparició de recidives.

El nostre laboratori és pioner i exclusiu en la utilització d'una metodologia considerada de referència per a l'estudi del càlcul i en la incorporació de noves tècniques per al diagnòstic i seguiment de pacients amb litiasi, com és l'estudi de la cristal·lúria.

Ens avala una experiència acumulada de més de 50.000 càlculs analitzats.

Aquest laboratori, singular en el nostre entorn, requereix un alt nivell d'especialització i participa en programes de controls de qualitat interns i externs internacionals.

Realitzem diferents tipus d'estudis, incloent-hi:

 • anàlisi morfo-constitucional del càlcul urinari
 • estudi de la cristal·lúria
 • estudio metabòlic de litiasi en sang i orina de 24 hores

Cap del Laboratori: Dra. Silvia Gracia García

Leer más

Microbiologia

Diagnòstic microbiològic, Control d'infeccions, Anàlisis d'orina

Els nostres processos estan orientats a trastorns urològics, pacients post-quirúrgics, patologies de ronyó, trasplantament renal, pacients en hemodiàlisi, i infeccions de transmissió sexual, genitals i de pròtesis.

L'anàlisi d'orina abasta les exploracions més freqüents que realitzem en les mostres d'orina: tira d'orina, citometria de flux, examen microscòpic en fresc, tinció de Gram i dismorfies eritrocitàries.

Duem a terme el diagnòstic d'infeccions, utilitzant la major part de les tècniques de bacteriologia convencional, micologia, serologia i amplificació de seqüències genòmiques (PCR). Treballem estretament amb la resta d'especialistes del centre per a trobar el millor tractament.

Des de l'àrea de control d'infeccions ens encarreguem de:

 • control de les epidèmies
 • detecció i control de possibles brollis
 • vigilància de microorganismes multirresistents
 • monitoratge de la infecció relacionada amb l'assistència sanitària
 • implementació de les mesures de control, quan és necessari

Participem en els grups coordinats de salut amb Atenció Primària i altres hospitals en diversos programes, com l'harmonització i control de tractaments antibiòtics. A més, generem la informació necessària per a elaborar guies en l'ús d'antibiòtics.

Cap de Laboratori: Dr. Carles Alonso Tarrés

Leer más

Seminologia Clínica

Infertilitat masculina,

Azoospèrmia, Marcadors bioquímics

Realitzem anàlisis diagnòstiques de la infertilitat masculina, a partir de l'estudi del semen, els marcadors bioquímics del plasma seminal, així com de diferents proves per a avaluar la capacitat funcional dels gàmetes masculins: els espermatozoides.

Oferim totes les opcions terapèutiques disponibles, incloent-hi la recuperació quirúrgica d'espermatozoides en pacients azoospèrmics.

També investiguem, en col·laboració amb altres centres de recerca, per a desenvolupar noves proves diagnòstiques i terapèutiques que ajudin a donar solucions a la infertilitat de causa masculina.

Cap de Laboratori: Dr. Lluís Bassas Arnau

Leer más