Sílvia Gràcia García

Servei: 
Laboratoris
Càrrec: 
Facultatiu Adjunt


Doctora en Medicina Cum Laude per la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en Bioquímica Clínica. Diplôme d'Université a Lithiase Urinaire. Université París Sud. Diploma en Metodologia de la Investigació: Disseny i Estadística en Ciències de la Salut.

Actualment és adjunta del Servei de Laboratoris de la Fundació Puigvert, responsable del Laboratori de la Litiasi.

Les línies de treball actual són: l’avaluació de la funció renal al laboratori clínic, la litiasi urinària: mètodes d'anàlisi del càlcul urinari, estudi de la cristal·lúria, estudi metabòlic, la medicina basada en l'evidència al laboratori clínic.

Membre de la Societat Espanyola de Bioquímica Clínica i Patologia Molecular (SEQC), de la Comissió de Funció Renal de la SEQC (presidenta 2004-2008), i de la Comissió de Laboratori basat en l'evidència científica de la SEQC (presidenta 2000-04).

Ha escrit un total de 30 publicacions científiques (quatre capítols de llibre i 26 articles científics).

Notícies

Esdeveniments