Olga Martínez Pasarell

Servei: 
Laboratoris
Càrrec: 
Facultatiu Adjunt


Llicenciada en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. Doctora en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Actualment adjunta al servei de Laboratori de Seminologia i Embriologia de la Fundació Puigvert.

Línies de treball actual:
Embriología: desenvolupament i implementació de millores al laboratori d'embriologia.
Diagnòstic Genètic Preimplantacional: participa com a investigadora col·laboradora en dos projectes FIS de desenvolupament de nous protocols per a DGP.

Membre de la SEF (Societat Espanyola de Fertilitat), de l'ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) i de l'ASEBIR (Societat Espanyola per a l'estudi de la Biologia de la Reproducció).

Ha publicat 13 articles en revistes internacionals, 1 en revista nacional i ha realitzat 40 presentacions a congressos nacionals i internacionals

Premi d'Investigació 2006 de la Societat Espanyola de Fertilitat en la categoria de Millor Pòster al treball: Patró d'anomalies en Diagnòstic Genètic Preimplantacional per indicacions amb risc elevat o normal d'aneuploidies.

Accèssit Serono 2000 de la Societat Espanyola d'Endocrinologia Pediàtrica al treball: PCR protocol to detect parental origin and hidden mosaicism in sex chromosome aneuploidies

Premi extraordinari de la promoció 1998-1999 a la Tesi Doctoral "Origen patern de la síndrome de Turner: estudi citogenètic de l'espermatozoide humà" .

Notícies

Esdeveniments