Núria Serra Cabañas

Servei: 
Nefrologia
Càrrec: 
Metge adjunt


Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona. És especialista en Nefrologia i adjunta de la Unitat de Trasplantament renal del Servei de Nefrologia de la Fundació Puigvert.

Les seves principals línies de treball es desenvolupen en el camp del trasplantament renal, en la recerca de nous biomarcadors de lesió renal aguda i en l'afectació renal per amiloïdosis i altres malalties hematològiques.

És autora i coautora de diverses publicacions en revistes nacionals i internacionals.

Ha presentat comunicacions en diversos congressos nacionals i internacionals sobre la seva especialitat.

Actualment està preparant la seva tesi doctoral.

És membre de la Societat Catalana de Nefrologia, de la Sociedad Españolas de Nefrología i de la Sociedad Española de Trasplante.

Notícies

Esdeveniments