Núria Camps Bellonch

Servei: 
Psicologia clínica
Càrrec: 
Directors de Servei


Llicenciada en Filosofia i Lletres i Ciències de l'Educació, Secció Psicologia, per la Universitat Autònoma de Barcelona. Psicòloga clínica especialista en la formació de Psicologia Clínica pel Ministeri d'Educació.

Actualment és la directora del Servei de Psicologia Clínica de la Fundació Puigvert.

Directora del Centre d'Estudis Col·legials del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya el 1986, òrgan per canalitzar programes de formació continuada i elaboració de programes d'especialització. Psicoterapeuta d'adults, nens i adolescents, en tractaments individuals, familiars, de parella i de grup de l'Associació Catalana de Psicoterapeutes (ACPP). Docent del programa de Formació de Psicoterapeutes del Servei de Psicologia Clínica de la Fundació Puigvert. Docent en el programa de Formació per a PEF i MEF de Psiquiatria i Salut Mental de l' Institut d'Estudis de la Salut (IES). Tutora en el programa de Formació del Practicum de Psicologia de la Universitat de Barcelona, Universitat Ramon Llull i dels màsters en Psicoteràpia en institucions públiques de la Universitat de Barcelona.

Les seves principals línies de treball se centren en l'abordatge integral de la salut, en especial, en els camps especialitzats de la salut sexual i reproductiva, patologia uro-oncològica i en nefrologia. En l'àmbit dels tractaments ha desenvolupat tècniques psicoterapèutiques individuals, de parella i de grup per al tractament de les disfuncions de la sexualitat, i també en el tractament clínic dels problemes de fertilitat i dels efectes psicosocials de l'aplicació de programes de reproducció assistida.

Pel que fa a les línies d'investigació i de treball clínic ha impartit conferències en diferents congressos, simposis i reunions i ha publicat sis capítols de llibres com a autora. És autora i coautora de nombroses publicacions i treballs d'investigació.

És membre del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, membre de l’ Asociación Española de Andrología, de l'Asociación Española de Neuropsiquiatría, membre de l'Associació Catalana de Psicoterapeutes (ACCP), de la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapia (FEAP), de l'Asociación Española de Psicoterapia Psicoanalítica i de l' European Federation of Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP).

També és membre de la Comissió Assessora de Tècniques de Reproducció Assistida de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya. Vicepresidenta i membre fundadora del Centre de Recerca i Avaluació de les Pràctiques Psicoanalítiques (CRAPPSI).

Ha estat membre de la Comissió Assessora d'Avaluació i Revisió del Pla d'Estudis de la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (1994) i de la Comissió d'Experts per a l'acreditació de l'especialitat en Psicologia Clínica del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC),

Notícies

Esdeveniments