Noelia Moya

Servei: 
Laboratoris
Càrrec: 
Facultatiu Adjunt


Llicenciada en biotecnologia per la Universitat Rovira i Virgili. Màster al Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) en Biotecnologia de la Reproducció Humana Assistida realitzat en col·laboració amb la Universitat de València.

Actualment adjunta al servei de Laboratori de Seminologia i Embriologia de la Fundació Puigvert.

Te sis anys d'experiència com a embriòloga clínica i acadèmica al servei de Reproducció Assistida de l'hospital públic de Copenhaguen i a la clínica privada Vitanova (Copenhaguen).

Ha desenvolupat la tècnica de biòpsia de trofectoderm com a principal tècnica de biòpsia d’embrions per al diagnòstic genètic preimplantacional (DGP) a l’Hospital públic de Copenhaguen (2017).

Va ser responsable del programa de diagnòstic genètic preimplantacional (DGP) de l'hospital públic de Copenhaguen (2017-2020).

Embriòleg clínic certificat per l'European Society for Human Reproduction (ESHRE) al 2017.

Línies de treball estan orientades a la investigació i el desenvolupament i implementació de millores al laboratori d'embriologia.  

Membre actiu de l'European Society for Human Reproduction and Embriology (ESHRE), de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) i de l'ASEBIR (Societat Espanyola per a l'estudi de la Biologia de la Reproducció).

Participació en congressos internacionals relacionats amb la reproducció humana i les tècniques de reproducció assistida.

Publicació (2016): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4930780/

 

Notícies

Esdeveniments