Montserrat Díaz Encarnación

Servei: 
Nefrologia
Càrrec: 
Metge adjunt


Llicenciada en Medicina General i Cirurgia per la Facultat de Medicina de la Universitat Central d'Est de la República Dominicana. És especialista en Nefrologia per la Fundació Puigvert. Doctora en medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Actualment és metgessa adjunta del Servei de Nefrologia, Unitat de Diagnòstic de Malalties Renals (DER), de la Fundació Puigvert.

Les seves principals línies de treball es desenvolupen a l'àrea de la investigació clínica: malalties glomerulars i inflamatòries del ronyó i bàsiques: mecanismes d'inflamació i fibrosi renal en models cel·lulars en cultiu i en model humà en la nefropatia crònica de l'empelt renal en pacients trasplantats renals.

És membre de la Societat Espanyola de Nefrologia, de la Societat Catalana de Nefrologia i de la Societat Espanyola d’Hipertensió Arterial. És la secretària del grup d'estudi de les malalties glomerulars de la Societat Catalana de Nefrologia (GLOMCAT). És membre també del grup multidisciplinari d'estudi de les malalties autoimmunes (FOCMA) i del grup d'estudi de les malalties glomerulars de la Societat Espanyola de Nefrologia (GLOSSIN).

Autora i coautora de diverses publicacions, de moment 20, en revistes de nefrologia internacionals i nacionals. Participació en l’elaboració de capítols de dos llibres.

Ha presentat comunicacions en diversos congressos internacionals sobre temes relacionats amb: Efectes dels àcids grassos Omega3 en la hipertensió arterial - sal sensible, prevenció de la inflamació i la fibrosi. (Tesi doctoral). Ús de la histomorfometria per a la quantificació de la fibrosi renal en la nefropatia crònica de l'empelt. Implicació dels transportadors de nucleòsids en la transició epiteli mesenquimal.

Beca Dyson per a l'estudi dels àcids grassos Omega3 en la fibrosi renal. Beca de la SEH/SEHLA per a l’estudi de la Nefropatia isquèmica a la Clínica Mayo durant dos anys consecutius.

Notícies

Esdeveniments