Mª Roser Torra Balcells

Servei: 
Nefrologia
Càrrec: 
Metge adjunt


Llicenciada en Medicina i Cirurgia General per la Universitat de Barcelona. Doctora en Medicina i especialista en Nefrologia.

Actualment és metgessa adjunta del Servei de Nefrologia de la Fundació Puigvert.

Les àrees d'interès que desenvolupa se centren en l'estudi i la investigació de les malalties renals hereditàries.

Membre de la Societat Espanyola de Nefrologia, de la Societat Catalana de Nefrologia, de la Societat Americana de Nefrologia, de la Societat Internacional de Nefrologia i de la Societat Catalana de Trasplantament.

És autora de més de 100 publicacions, tant nacionals internacionals, i de 12 capítols de llibre.

És revisora d'articles per a: JASN, AJKD, KI, NDT, Nature Clin Pract Nephrol, Nature Reviews, Eur J Human Genet, Pediatr Nephrol, BMJ, Genetical Res, J Med Genet, Genetic Testing, Nefrologia.

Ha estat distingida amb el Premi Fundació Renal Íñigo Álvarez de Toledo accèssit.

Notícies

Esdeveniments