Josep Salvador Bayarri

Servei: 
Urologia
Càrrec: 
Caps Clínics/Unitats/Gabinets/Equips/Seccions
 
Cap del Gabinet d'Uro-Endoscòpia

 

Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Facultat de Medicina de la Universitat de València.
Doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en Urologia, és responsable del Gabinet d'Endoscòpia de la Fundació Puigvert.

Les seves principals àrees d'interès se centren en l'endoscòpia i la laparoscòpia.

És membre de l'Associació Espanyola d'Urologia.

És autor de presentacions en fòrums nacionals i internacionals, i de diversos capítols de llibres espanyols. També ha col·laborat en revistes nacionals i internacionals.

Notícies

Esdeveniments