Joan M. Díaz Gómez

Servei: 
Nefrologia
Càrrec: 
Caps Clínics/Unitats/Gabinets/Equips/Seccions
 
Cap de la Unitat de Diàlisi

 

Llicenciat en Medicina i Cirurgia General. Doctor en Medicina i especialista en Nefrologia.

Cap de la Unitat de Diàlisi i coordinador de Docència del Servei de Nefrologia de la Fundació Puigvert.

Les principals línies de treball se centren en: risc cardiovascular en trasplantament renal, diabetis postrasplantament renal i alteracions del metabolisme mineral en trasplantament renal.

És el President de la Societat Catalana de Nefrologia, membre de la Societat Espanyola de Nefrologia, European Dialysys and Transplantation Association i també membre vocal de la Societat Catalana de Nefrologia. A més, és Professor associat clínic de la Facultat de Medicina de la UAB.

Autor de 34 publicacions internacionals, 17publicacions en revistes nacionals i quatre capítols de llibre.

Notícies

Esdeveniments