Elisabeth Coll Piera

Servei: 
Nefrologia
Càrrec: 
Metge adjunt


Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. És especialista en Nefrologia i Doctora en Medicina i Cirurgia, i adjunta de la Unitat d'Hemodiàlisi del Servei de Nefrologia de la Fundació Puigvert.

Les línies de treball en les quals se centra actualment són tècniques d'hemodiàlisi, la hipertensió i l'hemodiàlisi domiciliària. També participa en l'estudi del dany genòmic en pacients amb malaltia renal crònica.

Membre de la Societat Catalana de Nefrologia i de la Societat Espanyola de Nefrologia.

Ha publicat 28 articles (14 en revistes nacionals i 14 en revistes internacionals) i és autora de tres capítols de llibre.

Ha obtingut diferents premis: Premi Final de Residència (1999-2000), Premi Joves investigadors de Girona (2002) i el Premi de la Societat Catalana de Nefrologia a la millor comunicació oral (2003).

Notícies

Esdeveniments