César Emilio Ruiz García

Servei: 
Nefrologia
Càrrec: 
Metge adjunt


Llicenciat en Medicina a la Escuela de Medicina “Dr. José María Vargas” de la Universidad Central de Venezuela. Preparador Ad Honorem de la Cátedra de Fisiología Normal d'aquesta Escola.

Especialista en Nefrologia a la Fundació Puigvert el 2015. Durant la seva residència destaca la participació en múltiples publicacions científiques especialment en l'àmbit de les alteracions del metabolisme mineral ossi, així com una estada a l'Hospital Ramón y Cajal de Madrid relacionada amb el fracàs renal agut en el pacient crític.

Adjunt de la unitat de trasplantament renal de la Fundació Puigvert entre 2015 i 2016. Posteriorment dedicat al camp de l'hemodiàlisi amb experiència en Fresenius Medical Care durant 3 anys i actualment membre del staff de metges de la unitat de diàlisi de la Fundació Puigvert.

Desenvolupa la seva tesi doctoral en l'àmbit del mal genómico i estrès oxidatiu dels pacients en diàlisis.

És membre de múltiples societats científiques i col·labora activament en diversos projectes de recerca i activitats docents.

Notícies

Esdeveniments