Laboratoris

La Fundació Puigvert disposa d'un Servei propi de Laboratoris, especialitzat en l'atenció dels malalts de les especialitats pròpies de l'entitat.

El laboratori clínic és un element clau de suport en la seguretat al pacient. En anatomia patològica, es treballa per conèixer millor les malalties i aplicar-hi tractaments resolutius. L'estudi i l'anàlisi dels càlculs i els estudis metabòlics que es fan des del Servei de Laboratoris són un element bàsic per al tractament integral de la litiasi urinària. La Fundació, a més, té un laboratori de biologia molecular i un laboratori de fecundació in vitro (FIV).

Antecedents històrics

Des de 1959, any en el qual es van definir les primeres seccions del Laboratori, ha crescut i s'ha desenvolupat a mesura que creixia la Fundació. El 1975, sota la direcció del Dr. Ramon Vila, el Servei de Laboratoris es consolida. Des de 1992, el dirigeix el Dr. Artur Oliver.

Àmbits assistencials

El Servei de Laboratoris fa estudis analítics, tant convencionals com especials en: anatomia patològica, bioquímica, hematologia i hemoteràpia, microbiologia, seminologia i biologia molecular. A més, compta amb un laboratori de reproducció assistida i un banc de semen i ovòcits.

Contacte

Centraleta 93 416 97 00

Sol·licitut de consultes privades
93 416 97 07 (De dilluns a dijous de 09:30 a 19:30h i divendres de 09:30 a 17:00)

Sol·licitud consultes Servei Català de la Salut
93 416 97 26 (De dilluns a dijous de 9:00 a 17:00h i divendres de 9:00 a 12:00h)

Notícies

Esdeveniments

Del 23 al 25 d'octubre celebrarem el 17è Curs d'Andrologia, enguany titulat "Salut reproductiva, salut sexual, salut de l'home". Al llarg de 3 dies els experts compartiran coneixements i experiències a través de diversos mòduls tant teòrics com pràctics.