Trasplantament renal

Què és la malaltia renal crònica, què és el trasplantament de ronyó de donant viu i quins són els seus beneficis?