Càncer de pròstata: Per què tractar-ho amb cirurgia robòtica?

Què és la prostatectomia radical assistida per robot?