Hipogonadisme d’Inici Tardà (HIT)

En què consisteix

És una malaltia que es caracteritza per la presència d'un conjunt de símptomes i signes entre els que es troben: disminució del desig sexual; ereccions menys freqüents i més temps entre una erecció i una altra, més necessitat d'estímuls físics (es requereix de més carícies ) i l'excitació requereix de més temps per a produir efecte (erecció); orgasme menys intens i de menor durada, disminució de la qualitat del semen, pèrdua de la massa muscular i augment del greix abdominal.

Quines són les seves causes

La causa d'aquesta síndrome és una disminució lenta i progressiva dels valors de testosterona que es produeix en alguns homes a partir de la quarta dècada de la vida. La prevalença és més elevada en determinats grups de pacients com ara: obesos, diabètics, afectats de disfunció erèctil, etc.

Com es diagnostica

Per al diagnòstic ens poden orientar els símptomes i signes clínics del pacient però ho confirmarem si en l'analítica apareixen valors de testosterona total per sota dels rangs de la normalitat. De vegades es necessita el mesurament de la testosterona lliure o biodisponible en individus amb valors de testosterona total en valors límits entre la normalitat i el dèficit.

Quin pronòstic té

El pronòstic és bo sempre que es detecti i es tracti correctament i es puguin evitar les conseqüències derivades del dèficit de testosterona.

Quin és el tractament

El tractament consisteix en aportar testosterona exògena en qualsevol de les presentacions que tenim disponibles al mercat (farmàcia), sent els més freqüents: gels, pegats i injeccions.

Com es pot prevenir

Per prevenir l'aparició d'aquesta síndrome cal modificar factors de l'estil de vida: fer una dieta saludable, evitar l'hàbit de fumar i el consum abusiu d'alcohol. Prevenir o tenir ben controlades altres malalties com Arteriosclerosi, la Cardiopatia isquèmica, l’ Hipertensió arterial, l Diabetis mellitus, la Insuficiència renal crònica, la Cirrosi hepàtica o les Hepatopaties cròniques. Evitar l'abús de tractaments amb alguns medicaments com els glucocorticoides i els neurolèptics. En general, qualsevol situació que afecti la salut de l'individu pot afavorir una disminució més precoç i intensa de la secreció de testosterona.

Notícies

Barcelona esdevé la capital mundial de la cirurgia robòtica

  • 6 hospitals catalans participen en la trobada realitzant cirurgies robòtiques en directe: Hospital Clínic de Barcelona, Hospital Vall d'Hebron, Hospital de Bellvitge, Hospital Germans Trias i Pujol, Hospital Parc de Salut Mar i la Fundació Puigvert
  • Es duran a terme 38 cirurgies robòt

Esdeveniments