Herpes genital

En què consisteix

És una infecció de transmissió sexual (ITS) persistent causada pel virus de l'herpes simple (VHS). Hi ha dos tipus de virus de l'herpes simple: 1 i 2, antigament es deia que el VHS-1 era el responsable de l'herpes labial i el VHS-2 de l'herpes genital, però en l'actualitat estem veient cada vegada més herpes genitals causats pel VHS-1. És una infecció que en la majoria de casos no dóna símptomes o aquests són tan lleus que no es reconeixen. Quan es manifesta ho fa en forma de múltiples lesions vesiculoses-ulceroses doloroses que es poden acompanyar d'inflamació dels ganglis regionals i febre. És una de les ITS més comuns a Europa. És una de les ITS que més afavoreix l'adquisició i la transmissió del VIH (virus de la immunodeficiència humana).

Quines són les causes

La via fonamental de transmissió és el contacte sexual directe amb una superfície infectada, sense necessitat que hi hagi penetració ni ejaculació. La persona infectada pot transmetre tant si té brots com si no.

Com es diagnostica

En les persones que tenen símptomes el diagnòstic pot ser clínic, però aconsellem que sempre s'acompanyi d'un diagnòstic de laboratori (prendre una mostra de la lesió amb un escovilló per al seu posterior processament al laboratori). En les persones que no tenen símptomes el diagnòstic es pot fer mitjançant una anàlisi de sang (detecció d'anticossos contra el virus: es detecten passats 3 mesos de l'inici de la infecció)

Quin pronòstic té

Les lesions es curen fins i tot sense tractament, però la infecció no. Per tant hi ha la possibilitat que es tinguin més brots. Aquests, si apareixen, solen ser més freqüents els primers anys de la infecció per després anar espaiant al llarg del temps. En les persones amb el sistema immunitari deprimit poden aparèixer lesions més extenses i amb més complicacions. També hi ha possibilitat de transmissió de mare a fill, sobretot si la dona s'infecta en els últims mesos de l'embaràs. És una complicació molt poc freqüent.

Quin és el tractament

Els tractaments existents no curen la infecció, el que fan és reduir l'extensió i la durada del brot. L'herpes genital sempre es tracta amb comprimits via oral d'un fàrmac antiviral durant 5-10 dies i no amb pomades. En els pacients que presenten molts brots (> de 6 l'any) es pot donar un tractament més prolongat (teràpia supressora) per reduir o anul•lar els brots durant el període que es faci aquest tractament. Els tractaments no eviten la transmissió a altres persones, però si que la redueixen.

Com es pot prevenir

Amb la correcta utilització del preservatiu es pot prevenir la transmissió, però no dóna una protecció total, ja que no cobreix totes les àrees afectades pel VHS. En qualsevol cas, s'aconsella que quan hagi lesions no mantenir relacions sexuals ni amb preservatiu. Per ara encara no hi ha vacunes disponibles.

Notícies

Barcelona esdevé la capital mundial de la cirurgia robòtica

  • 6 hospitals catalans participen en la trobada realitzant cirurgies robòtiques en directe: Hospital Clínic de Barcelona, Hospital Vall d'Hebron, Hospital de Bellvitge, Hospital Germans Trias i Pujol, Hospital Parc de Salut Mar i la Fundació Puigvert
  • Es duran a terme 38 cirurgies robòt

Esdeveniments