Crioteràpia cutània

Informació general

La crioteràpia és un tractament que consisteix en la destrucció de lesions cutànies mitjançant l'aplicació de fred. Es realitza de forma ambulatòria i el seu risc és mínim.

En la nostra Unitat d'ITS la crioteràpia es limitarà bàsicament a les lesions berrugoses (condilomes)de la zona oro-labial i genital. La crioteràpia no eradica el virus, de manera que les recidives solen ser freqüents.

En què consisteix el procediment

La crioteràpia consisteix en l'aplicació d'una substància criogènica que permet la destrucció de les lesions per congelació.

Riscos del procediment

Els riscos són mínims. De forma immediata podem notar un enrogiment a la zona d'aplicació i dolor que cedeix espontàniament en pocs minuts.

De vegades pot aparèixer a la zona tractada una taca blanca (hipopigmentació de la pell) o pot quedar una cicatriu molt discreta.

Rares vegades pot aparèixer infecció de la zona tractada.

En cas de crioteràpia de candilomes (berrugues) en el meat, podrà arribar a patir estenosi d'aquest, encara que és una complicació molt poc freqüent.

Recomanacions per al pacient

NO cal anar en dejú ni suspendre cap medicació.
Posteriorment al tractament, si s'ha realitzat en zones exposades al sol, s'ha de mantenir una cura estricta segons indicacions del seu metge (protecció solar, etc.)

Alternatives terapèutiques

- Electrocoagulació
- Resina de podofilino
- Toxina de podofilino
- 5-Fluoracilo
- Làser teràpia
- Exèresi quirúrgica
- Immunoteràpia (Imiquimod)

En funció de la situació i de l'extensió de les lesions, indiquem un o altre tractament, sent la crioteràpia l'únic que es pot aplicar a totes les localitzacions.

 

Notícies

Esdeveniments