Berrugues genitals o condilomes

En què consisteix

Les berrugues genitals són la infecció de transmissió sexual més freqüent. Són proliferacions benignes en la seva majoria degudes a la infecció pel Virus del Papil•loma Humà (VPH), però requereixen fer diagnòstic diferencial amb altres ITS com els condilomes plans sifilítics o molluscum contagiosum. La via de transmissió fonamental és la sexual, per contacte directe.

Quines són les causes

La manifestació més coneguda de la infecció per VPH són les berrugues genitals o condilomes, encara que la majoria de les infeccions són subclíniques o latents (el pacient no té lesions visibles i per tant no sap que està infectat i que pot infectar). El període d'incubació varia molt, l'habitual és de 3 a 6 mesos, encara que pot anar de poques setmanes a més d'un any, de manera que saber des de quan està infectat el pacient o qui l'ha infectat és molt difícil. S'estima que un 75% de la població sexualment activa ha tingut o tindrà infecció pel VPH, un 15% presenta infecció activa i només un 1% condilomes.

Com es diagnostica

El diagnòstic sol ser clínic, per genitoscòpia o per biòpsia. Les proves específiques per determinar el VPH (PCR) en general no estan indicades en l'abordatge de les berrugues genitals.

Quin pronòstic té

En general el pronòstic és bo i en més del 90% de les persones infectades es resol espontàniament. La resposta immune sol donar lloc a una remissió clínica mantinguda i la infecció es resol sense seqüeles. Un petit percentatge de casos es converteixen en portadors crònics, en les que la malaltia pot recidivar o evolucionar a lesions preneoplàsiques o neoplàsiques depenent del tipus de VPH.

Quin és el tractament

L'objectiu dels tractaments són eliminar les berrugues, no el virus i per tant les recidives (nous brots de berrugues) després del tractament inicial són freqüents. Hi ha molts tractaments diferents per a les berrugues genitals sense que cap d'ells hagi demostrat ser superior als altres: cirurgia, crioteràpia, pomades, líquids, làser, etc. No existeix el tractament ideal per a tots els casos.

Els factors que influeixen a l'hora d'escollir el tractament són:

• Les característiques dels condilomes: nombre, mida, localització ...
• Experiència i judici clínic del terapeuta
• Recursos disponibles i cost
• Preferència i circumstàncies del pacient
• Efectes adversos
• Comoditat

La majoria de tractaments produeixen efectes adversos en forma de dermatitis, cicatrius, etc. Cal avisar el pacient. Alguns tractaments poden ser tòxics en embarassades. Els factors que poden afectar la resposta al tractament són la immunosupressió (VIH, trasplantats), el compliment i el tabac.

A la Fundació Puigvert disposem de totes les modalitats terapèutiques.

Com es pot prevenir

Com que és una infecció que es transmet pel contacte sexual (no cal la penetració) el preservatiu protegeix, però no és ni de bon tros 100% efectiu, ja sigui perquè no cobreix totes les superfícies o pel contacte genital que hi ha previ a la col•locació del preservatiu (durant el joc amorós).

Una altra manera de prevenir la infecció és la vacunació contra el virus del papil•loma humà (vacuna cuatrivalente), que ja està establerta en el nostre medi per a les nenes de més de 12 anys (sobretot abans d'iniciar l'activitat sexual) i que aviat també s'acceptarà per als nens

 

Notícies

Esdeveniments