Càncer de ronyó

En què consisteix
El càncer de ronyó s'origina en el sistema tubular del ronyó. La seva forma correspon a un tumor arrodonit que s'assenta en el mateix ronyó. El carcinoma de cèl•lules renals tipus cèl•lules clares és el més comú, encara que poden existir altres varietats. El càncer de ronyó es manifesta típicament amb tres símptomes (triada clàssica): sang a l'orina (hematúria), dolor a la zona lumbar i l'aparició d'una massa abdominal. Tanmateix avui dia se sol trobar de forma casual en realitzar, per un altre motiu, una ecografia abdominal. Prop d'un terç dels pacients presenten metàstasi en el moment del diagnòstic.

Quines són les seves causes
El càncer de ronyó és més comú en persones entre 50 i 70 anys d'edat i tendeix a ser més freqüent en homes. Els factors de risc més comuns són el tabaquisme, factors genètics, l'exposició a substàncies com l'asbest, cadmi, herbicides i benzè. L'obesitat i la hipertensió arterial també són factors de risc per al càncer de cèl•lules renals.

Com es diagnòstica
En l'actualitat, la majoria dels tumors renals es detecten accidentalment durant un estudi d'ecografia o TAC, en general, a la recerca de causes no relacionades. La TAC és la prova més precisa ja que mostra la naturalesa tumoral i distingeix els tumors malignes d'altres lesions quístiques o sòlides no canceroses. També permet conèixer detalls importants com la mida i la proximitat a altres estructures com el fetge, l'intestí i els grans vasos de l'abdomen. Hi ha ocasions en què cal operar per avaluar de forma definitiva la naturalesa de lesió.

Quin pronòstic té
La probabilitat de curació depèn directament de la mida (estadis) i tipus de tumor, així com la infiltració d'estructures veïnes (vena cava, fetge, ganglis). A major grandària pitjor pronòstic. En les etapes primerenques, on el tumor és petit i no ha infiltrat, el pronòstic és bo ja que el tractament és curatiu. En aquells casos en què el tumor està localitzat (estadis I i II) la supervivència als 5 anys és del 75-80%. No obstant això quan es diagnostica en estadis avançats (III-IV) disminueix per sota del 50%.

Quin és el tractament
Les opcions de tractament per al càncer de ronyó es basen en la cirurgia, extirpant tot el ronyó (nefrectomia radical) o una porció d'aquest (nefrectomia parcial). La cirurgia parcial està reservada als tumors petits (menys de 4-5 cm), amb una localització que no impliqui les grans artèries que reguen el ronyó. La radioteràpia i quimioteràpia s'han mostrat molt poc eficaces i només alguns casos seleccionats presenten resposta a la immunoteràpia. Les noves teràpies antidiana, com els inhibidors de la tirosin-kinasa, han suposat un enorme avanç en el pronòstic d'aquest tumor. Resulten especialment útils en casos de progressió o malaltia disseminada.

Com es pot prevenir
Hi ha algunes mesures que poden reduir el risc d'aquesta malaltia com deixar de fumar, mantenir un pes adequat mitjançant l'exercici i una alimentació amb un alt contingut de fruites, amanides i verdures, i rebre tractament per a la hipertensió arterial, també pot reduir el risc . Evitar l'exposició en el lloc de treball a grans quantitats de substàncies nocives com el cadmi, l'asbest i dissolvents orgànics també podria reduir el risc de càncer de ronyó.

 

Notícies

Esdeveniments