Enuresi

En què consisteix
Segons la Societat Internacional de Continència urinària en nens (ICCs) l'enuresi és la fuita d'orina intermitent, involuntari, durant el son, a partir dels 5 anys d'edat. L'enuresi no és una malaltia sinó un símptoma i, com a tal, la seva etiologia és multifactorial. Es classifica en 2 tipus:

1) monosimptomàtica: la fuita d'orina nocturn no s'associa a símptomes diürns.
2) No monosimptomàtica: la fuita nocturna s'associa a altres símptomes diürns com augment de la freqüència o urgència miccional, o incontinència diürna.

Quines són les seves causes
L'enuresi és un problema pediàtric comú. La prevalença varia segons estudis epidemiològics entre el 3,8% al 25% segons l'edat i la definició utilitzada. La prevalença de l'enuresi disminueix amb l'edat amb una curació anual espontània del 15%. Del 0,5% a l'1% en adolescents i adults joves persisteix l'enuresi. És més freqüent en nens que en nenes. És conegut que hi ha un factor hereditari en l'enuresi. El risc de recurrència d'un nen afectat d'enuresi és del 40% si té antecedents d'un dels pares i del 70% si els dos pares van ser enurètics.

Com es diagnostica
La família sol consultar per això generalment al pediatre. En una primera visita cal esbrinar els antecedents familiars d'enuresi, si tenen dificultat per despertar a la nit (en aquest cas no serien bons candidats per rebre tractament amb alarmes d'humitat), els seus hàbits dietètics i líquids ingerits durant el dia. Cal preguntar específicament sobre símptomes diürns com urgència miccional i fuites, orinar realitzant pressió amb l'abdomen (premsa abdominal), interrupció en el flux urinari, circumstàncies que poden fer sospitar una bufeta hiperactiva o una bufeta neurògena. També és important conèixer els hàbits deposicionals. Finalment, també s'ha d'esbrinar les estratègies realitzades per part dels pares per tractar l'enuresi.

Quin pronòstic té
El pronòstic és generalment favorable i la taxa de curació dels pacients és variable depenent de la causa inicial de l'enuresi diürna i / o nocturna. Tant les alarmes d'humitat com el tractament farmacològic tenen alta taxa de resposta, que pot arribar al 60-70% en els primers 3-4 mesos, encara que hi ha casos en els quals la resposta inicial al tractament (que es defineix com "disminució d’ almenys el 50% en el nombre de nits amb fuites) triga més a arribar.

Quin és el tractament
El tractament de l'enuresi es basa en corregir els hàbits de comportament que puguin influir-hi (algunes vegades millorant els hàbits dietètics i d'ingesta d'aigua pot resoldre el problema), el tractament farmacològic (desmopresina, anticolinèrgics o antidepressius tricíclics) i les alarmes .

Com es pot prevenir 
No hi ha estratègies de prevenció de l’enuresi. Hi ha consells generals: realitzar un calendari miccional nocturn de les nits sense i amb fuites, buidar periòdicament la bufeta cada 2 hores, sobretot durant l'escola (5-6 miccions / dia), beure regularment durant el dia, disminuir la ingesta de líquids a la nit, millorar el restrenyiment. Amb aquestes mesures generals, prop d'un 20% dels pacients que pateixen enuresi monosimptomàtica es curen. 

Notícies

Esdeveniments