Còlic nefrític

En què consisteix
El còlic nefrític és un episodi de dolor lumbar molt intens, de tipus espasme, amb grans pics de dolor, acompanyat d'afectació general, sudoració i nàusees o vòmits. El dolor es reflecteix en la zona inguinal. La causa més freqüent és l'obstrucció del ronyó per un càlcul situat a l’urèter. Si el càlcul es troba a la zona baixa de l'urèter, prop de la bufeta, poden aparèixer molèsties miccionals. Si hi ha febre de més de 38 º C, a més de l'obstrucció del ronyó, és molt probable que hi hagi infecció d'orina, la qual cosa es denomina pielonefritis obstructiva.

Quines són les seves causes
La causa més freqüent de còlic nefrític és la presència de pedres (càlculs) a l’urèter. El ronyó obstruït reté l'orina i es dilaten les vies urinàries la qual cosa desencadena un dolor lumbar molt intens. A més de les pedres, qualsevol altre element que ocupi l'urèter i obstrueixi el ronyó pot provocar un còlic. És el cas d'alguns tumors que creixen dins de l'urèter o l'engloben des òrgans veïns (intestí, ovari, úter). També poden produir-les malalties benignes com la fibrosi retroperitoneal o dilatacions vasculars com l'aneurisma d'aorta. Convé no confondre amb altres causes de dolor lumbar.

Com es diagnostica
Les manifestacions clíniques típiques són molt característiques i orienten bé el diagnòstic en la majoria de casos. En l'anàlisi d'orina apareixen signes microscòpics de sang (microhematúria). La radiografia d'abdomen i l'ecografia renal i vesical permeten visualitzar on es troba el càlcul, les seves dimensions i la repercussió que provoca sobre el ronyó (grau de dilatació renal). En casos de dubte o si es considera necessari pot realitzar una TAC.

Quin pronòstic té
El còlic nefrític conclou quan la pedra és expulsada, la qual cosa ocorre espontàniament en el 70% de casos. Els càlculs més grans 7mm tenen un pronòstic d'expulsió menor i poden necessitar tractament actiu. L'obstrucció renal, si és severa, comporta una disfunció temporal al ronyó, que es recupera completament una vegada expulsat el càlcul. Si el càlcul és molt voluminós o molt obstructiu i no s'actua amb rapidesa es pot afectar definitivament la capacitat funcional del ronyó. Per evitar aquesta seqüela i preservar la funció renal és recomanable col·locar un catèter ureteral o una nefrostomia.

Quin és el tractament
L'objectiu principal del tractament és aturar el dolor. Per a això cal administrar analgèsics com el metamizol, o antiinflamatoris-analgèsics tipus ibuprofè, dexketoprofen o diclofenac. En crisi de dolor molt intens aquests fàrmacs s'apliquen via intramuscular o intravenosa. La combinació de paracetamol-codeïna és molt útil i es pot prendre via oral. Els analgèsics majors com la meperidina poden ser necessaris en els casos més aguts. També sol ser necessari administrar fàrmacs per al vòmit (antiemètics) com la metoclopramida i protecció gàstrica. Si el maneig del dolor no respon als analgèsics ha de col·locar un catèter ureteral doble J o una nefrostomia. Els càlculs d'urèter són expulsats amb més facilitat si es prenen medicaments alfa-bloquejants tipus terazosina. El tractament actiu del càlcul es realitza si no és expulsat, per això es disposa de la litotrípcia extracorpòria (LEOC) i la cirurgia tipus ureteroscòpia.

Com es pot prevenir
El còlic nefrític es produeix perquè un càlcul renal es mou i es desplaça a través de l'urèter. Per tant una bona forma d'evitar-ho és destruir els càlculs quan encara són al ronyó, bé amb litotrípcia extracorpòria (LEOC) o amb cirurgia, especialment si la seva mida és considerable. Les complicacions i seqüeles del còlic nefrític es prevenen col·locant un catèter ureteral en cas necessari.

 

Notícies

Esdeveniments