La Unitat d'Urologia Reconstructiva i General aplica la tecnologia làser més avançada per al tractament de les patologies benignes urològiques, com la cirurgia de la hiperplàsia benigna de pròstata (HBP) o la cirurgia reconstructiva uretral. S'encarrega de corregir l'obstrucció de les vies urinàries i d'assegurar l'adequada conducció de l'orina, preservant així la funció renal.

Com a part de la xarxa de referència europea eUROGEN, fem seguiment de casos de reconstruccions uretrals complexes. Actualment, està en procés d'acreditació com a Unitat de Referència del Sistema Nacional de Salut (CSUR) en Cirurgia reconstructiva uretral complexa de l'adult en l'Estat espanyol.