Pionera en la seu gènere, la Unitat de Disfunció Sexual Femenina de la Fundació Puigvert és l'encarregada del diagnòstic i tractament de totes les patologies que alteren les relacions sexuals femenines i de la parella.

Diagnostiquem aquestes patologies mitjançant una entrevista clínica en profunditat sobre la vida sexual i de parella de la pacient i realitzem proves com a analítiques hormonals, cultius vaginals o exploracions, en funció del cas. L'origen d'aquesta mena de disfuncions pot ser orgànic, és a dir per algun problema físic com una disparèunia secundària a una infecció vaginal o psicosocial com una anorgàsmia per un mal aprenentatge o una mala relació de parella.

Oferim un tractament combinat de les disfuncions sexuals femenines mitjançant teràpia sexual i tractament farmacològic quan és necessari.