La Unitat d’Urologia Pediàtrica se centra tant en el diagnòstic i tractament de les patologies urològiques en nens, nenes i adolescents (NNA), com en les malformacions genitourinàries congènites o tumors urològics a la infància.

A causa de la seva experiència i supraespecialització, l'any 2022, la Fundació Puigvert es va adherir a eUROGEN, la principal xarxa de referència europea en aquest àmbit.

A més, és una Unitat de Referència del Sistema Nacional de Salut (CSUR) de Complex Extròfia- Epispàdies. Aquesta patologia és una anomalia congènita complexa i rara que inclou el sistema músculoesquelètic, urinari, reproductiu i tracte intestinal, i que produeix alteracions urinàries, sexuals i reproductives.