Transparència

El conjunt de informació que s’ofereix en aquest apartat respon al compliment de l’Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s'estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública.

- Informació general de la institució

. Estatuts

. Organigrama

. Pla estratègic

. Compliance: 

> Codi ètic de la Fundació Puigvert

 

-Informació econòmica

. Memòria econòmica (comptes anuals)

. Auditoria de comptes

 

- Informació científica i d'activitat

. Memòria d'activitat

. Memòria científica

Notícies

Dia Mundial Càncer de Pròstata

 
Avui, Dia Mundial Contra el Càncer de Pròstata, es una jornada per a conscienciar sobre la necessitat del diagnòstic precoç del càncer de pròstata, el tumor maligne més diagnosticat en els homes, als països desenvolupats, amb 35.126 nous casos a Espanya el 2020.
 

Esdeveniments