Responsabilitat social

La Fundació Puigvert és una institució que creu fermament que les empreses, especialment les que dediquen la seva activitat al servei de les persones malaltes, han de fer gala d'una especial sensibilitat pel que fa a la seva responsabilitat social.

Per aquest motiu, la Fundació centra principalment les seves accions en responsabilitat social corporativa a realitzar de la manera més eficient i amb la màxima qualitat la seva activitat assistencial i d'educació sanitària per als pacients i els familiars, sense oblidar altres aspectes que citem a continuació:

En l'àmbit de les persones que treballen a la Fundació:

  • Conciliació de la vida familiar i laboral.

En l'àmbit de l'entorn social:

  • Formació sanitària als familiars dels pacients.
  • Educació i divulgació sanitària (fulletons, publicacions, articles en premsa...)
  • Educació sanitària a nens (jornades de portes obertes a escoles i publicacions pedagògiques dedicades a nens)
  • Foment de la recerca científica, la publicació de resultats i experiències, clínics i científics, i reconeixement de la trajectòria professional, a l'àmbit de les nostres especialitats mèdiques, amb l'atorgament periòdic de premis científics, premis al millor article publicat per un resident i premis a la millor trajectòria professional, etc.
  • Patrocini i col·laboració amb societats científiques i associacions professionals.
  • Col·laboració amb diverses patronals del sector sanitari, més enllà de la mera pertinença (estudis, participació en comissions i grups de treball, etc.)
  • Ajuda a ONG, amb aportacions de material sanitari excedent per renovació.
  • Col·laboració amb entitats culturals.

 

Notícies

Esdeveniments

Al 2019 segueixen les sessions per a pacients i els seus familiars centrades en la Malaltia Renal, dins de la "VII edició de les Trobades per a pacients nefrològics". Les properes sessions estan programades pel 15 de gener, el 12 de març, el 7 de maig i el 4 de juny, de 16h a 18,15h.