Pla estratègic

Pla estratègic

Eina de present i de futur per assolir l'objectiu, la finalitat i la missió de la Fundació, i per garantir el respecte dels seus valors i assegurar alhora la qualitat de les activitats.

Els reptes actuals als quals estan sotmesos els sistemes sanitaris feien imprescindible el disseny d'una guia d'actuació que dibuixés el posicionament de la Fundació en els propers anys i que facilités la seva adaptació amb èxit. A més dels canvis en l'entorn general, la Fundació Puigvert també havia de fer front a un seguit de desafiaments particulars, com ara:

 • El relleu generacional, que comportarà, possiblement, canvis en el model de gestió de l'organització.
 • L'aposta decidida pels projectes innovadors (estructurals i tecnològics), amb alt valor estratègic.
 • L'orientació del model d'atenció als malalts (integral i integrat), que garanteixi el contínuum assistencial i un tractament personalitzat. 
 • El posicionament de la Fundació Puigvert en el Sistema de Salut.

El Pla estratègic  és l'instrument de referència per afrontar amb garanties aquests reptes i una guia viva que ha d'orientar els esforços individuals i col·lectius dels propers anys.

Els cinc eixos del Pla estratègic són:

Reconeixement i marca

Renovem el prestigi del reconeixement i la marca, a través del lideratge en assistència, docència i formació, recerca i divulgació. Volem ser un centre innovador, modern i reconegut internacionalment, alhora que amable i arrelat a l'entorn universitari. Per això ens plantegem:

 • Enfortir el nostre reconeixement internacional com a centre expert.
 • Enfortir la nostra condició de centre capdavanter i innovador.
 • Enfortir la nostra visibilitat científica i social.
 • Enfortir la nostra posició d'hospital “amable” per als malalts, els empleats i la comunitat.
 • Ser un hospital que transmet imatge de modernitat.
 • Ser una institució que estableix aliances estratègiques.

Qualitat i seguretat

L'actuació ètica, la qualitat i la seguretat acreditades són els motors principals de la nostra pràctica. Per això plantegem:

 • Consolidar el fet que l'esperit del treball de qualitat sigui constant i present a tota la institució, i en tots els seus integrants.
 • Aplicar controls sistemàtics de qualitat que abastin totes les actuacions, assistencials i de suport.
 • Formalitzar els resultats aconseguits i contrastar-los amb estàndards objectius.
 • Organitzar entorns de treball que siguin de qualitat.

Posicionament en el sistema sanitari

Fidels al nostre compromís social, treballem en xarxa i aprofundim la nostra activitat tant a l'àmbit públic com al privat. Per això volem:

 • Conservar la dimensió a l'àmbit públic, reforçar la nostra condició com a hospital de proximitat, de referència i d'alta tecnologia, per continuar sent un referent per als malalts i els professionals.
 • Fer més visible el nostre compromís social.
 • Incrementar la nostra activitat a l'àmbit privat, afrontar la competència.

Sostenibilitat econòmica i financera

Optimitzem tots els mitjans que la societat posa al nostre abast i passem comptes de la nostra gestió per garantir la continuïtat del projecte als professionals de la Institució, a malalts i famílies, als proveïdors i agents de salut, i als poders públics. Volem:

 • Mantenir l'equilibri econòmic i financer, per tal de preservar la independència institucional.
 • Generar els recursos econòmics necessaris per assegurar la capacitat d'afrontar nous reptes.
 • Optimitzar el rendiment i la utilització de tots els mitjans de la Institució.
 • Garantir la continuïtat de les activitats i la seguretat dels llocs de treball.

Solidesa organitzativa

Assegurem una gestió eficient i fomentem la contribució i la participació de les persones. Ara, a més, ens cal:

 • Assegurar la bona conducció i la gestió eficient de la Fundació Puigvert.
 • Evolucionar de la cultura de gestió cap a la participació responsable.
 • Generar confiança en el projecte i en les persones, i disposar d'un equip de direcció coherent, creïble i efectiu.
 • Potenciar les polítiques de personal, per impulsar el reconeixement i valorar les competències, la contribució i l'experiència.

 

Notícies

Esdeveniments

Del 23 al 25 d'octubre celebrarem el 17è Curs d'Andrologia, enguany titulat "Salut reproductiva, salut sexual, salut de l'home". Al llarg de 3 dies els experts compartiran coneixements i experiències a través de diversos mòduls tant teòrics com pràctics.