Fundació Puigvert entra a formar part de les Xarxes Europees de Referència eUROGEN i ERKnet

08/04/2022


La Unió Europea (2011/24/UE) aprova la incorporació de la Fundació Puigvert, centre d'excel·lència per al diagnòstic i tractament de les patologies urogenitals i renals, en les Xarxes Europees de Referència (European Reference Network o ERN, per les seves sigles en anglès) eUROGEN i ERKnet.

Després d'un llarg i complex procés d'acreditació, la Fundació Puigvert entra a formar part d’eUROGEN, la xarxa per a malalties uro-recte-genitals rares i condicions complexes que requereixen cirurgia altament especialitzada, i la Xarxa Europea de Referència per a Malalties Renals Rares (ERKnet). Aquesta adhesió ha estat possible gràcies a la seva experiència i supra-especialització en malformacions genitourinàries congènites i en tumors urològics rars, així com en malalties renals hereditàries i glomerulars

Únic centre d'Espanya acreditat en les tres àrees de treball d’eUROGEN

eUROGEN és la ERN que té l'objectiu de millorar el diagnòstic, tractament i qualitat de l'atenció dels i les pacients amb malalties uro-recte-genitals rares i complexes, patologia urogenital funcional i tumors urogenitals rars que requereixen una cirurgia altament especialitzada. Els centres que formen part d'ella compleixen amb els més alts estàndards d'especialització, experiència i qualitat.

Fundació Puigvert es converteix en l'únic centre d'Espanya acreditat en les tres àrees de treball de la xarxa. Formar part d'ellaexplica la Dra. Anna Bujons, uròloga i Cap de la Unitat d'Urologia Pediàtrica del Servei d'Urologia de la Fundació Puigvert ens permet treballar amb els i les millors professionals de diferents camps, creant equips multidisciplinaris per a compartir coneixement i desenvolupar guies de pràctica clínica o eines de suport per a la presa de decisions en casos molt concrets.

La Unitat d'Urologia Pediàtrica de la Fundació Puigvert és l'encarregada del diagnòstic i tractament de les malformacions genitourinàries congènites i tumors urològics en nenes, nens i adolescents (NNA). Actualment, atén més de 250 pacients pediàtrics amb litiasis renals per malalties metabòliques o hereditàries rares i realitza el seguiment integral, des del naixement fins a l'edat adulta, de més de 150 pacients amb extròfia vesical i més de 200 nens amb hipospàdies proximals i complexes a l'any.

A més, la Unitat d'Urologia Oncològica participa en aquesta xarxa en el seguiment de més de 1.000 tumors urològics d'alta complexitat ꟷtant renals com testicularsꟷ a l'any i la Unitat d'Urologia Reconstructiva el fa amb les reconstruccions uretrals complexes, al costat de la Unitat d'Urologia Funcional i Femenina per a la fístules vesicovaginals i la incontinència urinària d'esforç.

 

Catalunya, Espanya i, ara, Europa: centre de referència per al diagnòstic i tractament de les malalties renals hereditàries i glomerulars

Actualment, a Europa, es calcula que 2 milions de persones pateixen alguna malaltia renal rara o complexa. ERKnet és la Xarxa Europea de Referència que treballa per a oferir la millor atenció sanitària multidisciplinària per a aquests pacients amb trastorns renals. Un objectiu que el Servei de Nefrologia de la Fundació Puigvert porta fent des de la seva creació, el 1964, el primer constituït a l'Estat espanyol.

A la Unitat de Malalties Renals Hereditàries realitzen el seguiment de més de 800 pacients a l'any. Ho explica la Dra. Roser Torra, cap de la unitat i coordinadora de ERKnet per a la Fundació Puigvert: “Oferim una atenció integral al pacient amb malalties renals hereditàries i duem a terme una gran recerca clínica, que ens porta a rebre consultes i sol·licituds d'estudis genètics per part de nombrosos centres, tant a Espanya com a l'estranger”. En aquest sentit, el Laboratori de Genètica i Biologia Molecular de la Fundació Puigvert dirigit per la Dra. Elisabet Ars és pioner i compta amb més de 20 anys d'experiència en el diagnòstic genètic de les malalties renals hereditàries.

La Unitat de Malalties Renals Glomerulars atén més de 1.500 pacients l'any, dels quals el 40% pateix alguna patologia complexa que requereix d'una assistència mèdica altament especialitzada. La Fundació Puigvert es converteix així en l'hospital espanyol amb major volum assistencial en glomerulars dels cinc que pertanyen a ERKnet. “Ja formàvem part dels Centres, Serveis i Unitats de Referència (CSUR) del Sistema Nacional de Salut des de 2016, però ara, com a centre de referència europeu, podrem participar en estudis a nivell internacional, adquirint major coneixement i especialització, per a oferir la millor atenció sanitària a pacients de tot el món”, explica la Dra. Montserrat Díaz, cap de la Unitat de Malalties Renals Glomerulars de la Fundació Puigvert.

Contacte

Contacte Comunicació

934 169 700 ext. 4671

 

Esdeveniments