Missió, visió, principis i valors

La Missió de la Fundació Puigvert

La Missió de la Fundació Puigvert es formula en els termes següents:

Proporcionar assistència integral, efectiva i humana en Urologia, Nefrologia, Andrologia i Reproducció humana, promocionant el desenvolupament i coneixement científic d’aquestes especialitats, amb activitats de docència, formació, recerca, divulgació i educació per la salut.

Aquesta missió haurà d’informar totes les actuacions de l’organització a  qualsevol nivell, ens posiciona en l’entorn i es tradueix en una aspiració estratègica pels propers anys, que és la nostra visió.

 

La Visió de la Fundació Puigvert

La  Visió  explicita com desitgem que es percebi la Fundació Puigvert.

Aspirem a que la Fundació sigui:

•Una institució que influeix en els actors de l’entorn
 
•Un hospital que atreu activitat
 
•Una institució que millora el seu posicionament
 
•Un hospital que atreu els millors professionals
 
•Una institució que és reconeguda
 
•Un hospital líder i referent

 

Els Valors de la Fundació Puigvert

Valors que volem que presideixin les pautes de conducta de les persones que treballen a la Fundació:

 

•Responsabilitat i rigor: Servir al malalt i a la seva família amb eficàcia, eficiència, pertinença i humanitat.
 
•Esperit de superació: Aportar al treball, professionalitat, qualitat i voluntat de millora.
 
•Comportament ètic: Dirigir, treballar i actuar amb criteris ètics a tots els nivells de la organització.
 
•Bon govern: “Retre comptes” a la societat sobre la gestió realitzada i l’ús dels medis fundacionals confiats.
 

 

Notícies

Esdeveniments