Missió, visió, principis i valors

El perquè de la Fundació, la seva missió

La missió de la Fundació és “proporcionar assistència integral, efectiva i humana en urologia, nefrologia i andrologia, i promocionar el desenvolupament i el coneixement científic d'aquestes especialitats, amb activitats de docència, formació, recerca, divulgació i educació per la salut.”

Visió: “Compromesos amb la salut de les persones”

La Fundació Puigvert vol ser una organització:

  • Apreciada pels malalts, pel seu alt nivell d'atenció, personal i tècnica.
  • Coneguda per la comunitat científica, per l'excel·lència de la seva transmissió de coneixements, basada en l'experiència i l'expertesa dels seus professionals.
  • Identificada per la cura que té del seu entorn, per la capacitació i el desenvolupament que proporciona al seu personal, i per la seva responsabilitat social.
  • Valorada pels seus resultats, sanitaris i socials, i perquè és econòmicament sostenible.

Principis i valors, la identitat de la Fundació

Els principis guien tots i cadascun dels integrants de la Fundació Puigvert, en les diferents vessants en què treballa:

En l'activitat assistencial, els malalts es tracten des d'una perspectiva biològica i des del punt de vista cultural, psicològic i social. El procés assistencial està enfocat a assolir un diagnòstic segur i una terapèutica efectiva tan aviat com sigui possible, sense deixar de tenir com a eix central la qualitat de vida del malalt i la seva llibertat de decisió.

En l'activitat de docència i de formació, l'objecte de l'ensenyament està basat en la generositat en la transmissió de coneixements i d'experiències. Aquesta transmissió sempre ha d'estar presidida per l'evidència i l'objectivitat.

En l'activitat d'investigació, bàsica i clínica, és imprescindible seguir els criteris ètics més exigents, per tal de garantir la qualitat de la recerca i la seguretat dels malalts, als quals cal proporcionar, en tot moment, una informació clara i objectiva.

En l'activitat divulgadora, és indispensable que els treballs publicats es basin en l'evidència científica i la veracitat dels resultats obtinguts.

Els valors que han de preservar tots els integrants de la Fundació són:

  • Responsabilitat i rigor: Servir el malalt i la seva família amb eficàcia, eficiència, pertinença i humanitat.
  • Esperit de superació: Aportar a la feina professionalitat, qualitat i voluntat de millora.
  • Comportament ètic: Dirigir, treballar i actuar amb criteris ètics, a tots els nivells de l'organització.
  • Bon govern: “Retre comptes” a la societat sobre la gestió realitzada i l'ús dels mitjans fundacionals que ens han estat confiats.

 

Notícies

Esdeveniments

Al 2019 segueixen les sessions per a pacients i els seus familiars centrades en la Malaltia Renal, dins de la "VII edició de les Trobades per a pacients nefrològics". Les properes sessions estan programades pel 15 de gener, el 12 de març, el 7 de maig i el 4 de juny, de 16h a 18,15h.