La Fundació en xifres

La Fundació, per la seva vocació de servei públic, dóna resposta a la compra de serveis del CatSalut i està present a l'àmbit privat, on atén els malalts que desitgen utilitzar aquests serveis.

Del total de processos iniciats l'any 2010, el 26,43% són malalts que han vingut per primera vegada a la Fundació Puigvert.

Segons l'estudi del CatSalut: Enquesta d'atenció hospitalària 2009, un 90% dels enquestats, si els calgués, voldrien tornar a ser atesos a la Fundació Puigvert.

La Fundació disposa de (dades a desembre de 2010):

Superfície construïda: superfície final, un cop acabat l'edifici en construcció: 26.600m2.

Llits instal·lats: 124.

Consultoris: 32 d'activitat programada i 2 d'urgències, amb 4 boxes específics.

Mitjans terapèutics:

  • 4 quiròfans (un d'apte per a cirurgia robotitzada), tots en funcionament 12 hores diàries.
  • Anestèsia i reanimació, amb 11 boxes de cures intensives postoperatòries.
  • 1 quiròfan de Cirurgia Major Ambulatòria (CMA).
  • Endoscòpia urològica.
  • Radiologia intervencionista (urològica i vascular) i litotrípsia extracorpòria per ones de xoc.
  • Laboratori de seminologia i embriologia (amb banc de semen) i programa de reproducció assistida.
  • Hemodiàlisi i hospital de dia nefrològic.
  • Psicologia clínica.
  • Farmàcia hospitalària.

Suport diagnòstic: serveis de laboratoris (anatomia patològica, bioquímica, biologia molecular, hematologia i microbiologia), diagnòstic per la imatge, urodinàmia, electrocardiografia, documentació mèdica, etc.

Notícies

Esdeveniments

La Fundació ha acollit avui a pacients i familiars de pacients que volien saber "tot el que cal saber" sobre el càncer de pròstata. Al llarg de la Jornada s'han donat a conèixer les generalitats del càncer de pròstata a la població i s'ha intentat respondre els dubtes de tots els assistents.